“Smart Cities” เทคโนโลยีที่น่าสนใจ เมืองต้นแบบในยุคแห่งเทคโนโลยี

เทคโนโลยีในปัจจันมีความก้าวหน้าและก้าวไกลไปหลายกระโดด ในเรื่องของระบบการทำงานตามคำสั่ง หรือระบบปฏิบัติงานต่าง ๆ เพื่อสร้างความสะดวกและเป็นศูนย์กลางให้กับผู้คนทั้งเมืองได้ ซึ่งปัจจุบันก็มีในส่วนของเทคโนโลยี Smart City ที่เกี่ยวกับการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการใช้ชีวิตนอกบ้านของผู้คนเพื่ออำนวยความสะดวกสบายและประหยัดเวลามากขึ้น วันนี้แอดอยากที่จะมาแนะนำ 2 Smart Cities ที่น่าสนใจ

เมืองต้นแบบในยุคแห่งเทคโนโลยี ต้องบอกก่อนว่าตัวอย่างที่แอดนำมาแนะนำหรืออัพเดตในวันนี้เป็นตัวอย่าง เทคโนโลยีของต่างประเทศ ที่ในไทยยังไม่มีแต่กำลังอยู่ในกระบวนการศึกษาและพัฒนา

เทคโนโลยี Smart Cities ที่น่าสนใจ

Smart Cities

Smart Citiesเทคโนโลยีที่น่าสนใจ เทคโนโลยีเมืองแรกที่แอดอยากจะมาแนะนำ คือ Milton Keynes – UK ตั้งอยู่ที่ทางตอนใต้ของประเทศอังกฤษ มีในส่วนของเทคโนโลยีที่เป็น DATA HUB เป็นเรื่องของการเก็บรวบรวมของมูลในเรื่องของการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ซึ่งประชาชนในเมืองสามารถที่จะเข้าใช้ง่ายระบบได้ หรือสามารถเข้าถึงเพื่อดูข้อมูลได้

มีการนำ เทคโนโลยีรถยนต์ที่ใช้ไฟฟ้ามาใช้ และยังมีแอพพลิเคชั่น ชื่อว่า MOTIONMAP เพื่อที่ใช้เช็คสถานะของการเคลื่อนไหวบนท้องถนนต่าง ๆ แต่แบบ Real time และแอพพลิเคชั่นอีกตัว ชื่อว่า QUICKCHAT ที่ใช้ในเรื่องของการพูดคุย หรือรายงานเกี่ยวกับบ้านเมือง ที่เกิดขึ้น เพื่อที่จะนำไปประยุกต์สร้างสรรค์ค์ให้ มีความSmart Citiesมากขึ้น

Smart Cities

Smart Citiesเทคโนโลยีที่น่าสนใจ เทคโนโลยีเมืองที่สองที่แอดอยากจะมาแนะนำ คือ Stockholms – Sweden เป็นเมืองหลวงของประเทศสวีเดน อีกหนึ่งประเทศที่มีความสวยงามมาก ๆ

โดยในเรื่องของการพัฒนาเมืองจากเทคโนโลยีให้มีความเป็นSmart Citiesคือ มีระบบ E-STOCKHOLMS เพื่อที่เอาไว้เช็คข้อมูลในเรื่องของการเดินทาง เพื่อที่สะดวกต่อการเดินทางมากขึ้นและ หลีกเลี่ยงการติดขัดบนท้องถนน และยังสามารถที่จะช่วยเรื่องการวางแผนในการเดินทางและมีระบบที่สามารถช่วยจองที่จอดรถยนต์ของเราเรียกว่าสะดวกมาก ๆ

และที่สำคัญ ความSmart Citiesของเมืองนี้ยังมีในส่วนของ เทคโนโลยี เกี่ยวกับ GREEN IT เป็นเทคโนโลยีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ที่จะช่วยในเรื่องของการประหยัดพลังงาน มีการพัฒนาในเรื่องของระบบ การแสดงผลผ่านหน้าจอต่าง ๆ เช่น e-service เพื่อที่จะมาช่วยลดในส่วนของกระดาษ เรียกได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่มาช่วยสิ่งแวดล้อม

ถือว่าเป็น Smart Cities ต้นแบบที่น่าสนใจมาก เพราะแต่ละเมืองจะมีการนำเอาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่มีความเรียลไทม์แต่มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในแต่ละเมือง เพื่อที่จะนำเทคโนโลยีมาพัฒนาที่ตรงจุด

อย่าลืมติดตาม ข่าวไอที 2020 และข่าวสารเทคโนโลยีอื่นๆได้อีกที่ apogee-ccd.com

เพราะเทคโนโลยีมีแต่จะก้าวไปข้างหน้า ไม่มีวันหยุดพัฒนาเพื่อรอคุณ…!!!!