ข้อดีของ 3D Printer เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จะทำให้เราสะดวกได้มากขึ้น

July 5, 2020 admin 0

ว่าด้วยเรื่องของเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จะสร้างความสะดวกของการทำงาน ทั้งในส่วนของการทำงานแบบจำลอง 3 มิติ ให้เป็นชิ้นงานที่ทำให้เราสามารถเห็นภาพมากขึ้นตั้งแต่การออกแบบในระบบไปจนถึงการสร้างออกมาเป็นชิ้นงาน ซึ่งงานส่วนใหญ่ในเครื่อง 3D Printer เช่น เครื่องกลึง เครื่องกัด เครื่องตัด ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเทคโนโลยีสมัยที่สร้างชิ้นงานให้เรารู้สึกสะดวกมากขึ้น จากการสร้างงานตามที่เราออกแบบ วันนี้แอดอยากจะขอมาแนะนำ 3 ข้อดีของ 3D Printer เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จะทำให้เราสะดวกได้มากขึ้น ข้อดีข้อแรก ของ 3D Printer เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ทำให้เราสะดวกขึ้น […]

จาก “พิมพ์ดีด” สู่ “คีย์บอร์ด” ในปัจจุบัน ตอนที่ 2

December 5, 2019 admin 0

ย้อนจากในตอนที่แล้วได้กล่าวถึงที่มาของเครื่องพิมพ์ดีดว่ามีประวัติความเป็นมายังไง และใครเป็นคนนำเข้ามาใช้ในประเทศไทยเป็นรายแรก และในบทความนี้จะกล่าวเป็นบทความต่อจากบทความที่แล้วซึ่งจะกล่าวถึงเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์และคีย์บอร์ดในการพิมพ์เอกสารและการใช้เครื่องปริ้นในการพิมพ์เอาเอกสารออกมาเป็นรายงาน ว่ามีที่มายังไงและเพราะเหตุใดจึงสามารถทำให้เครื่องพิมพ์ดีดที่ใช้กันมายาวนาน ต้องถูกโละทิ้งไปได้ สืบเนื่องจากว่าเมื่อเราพิมพ์เอกสารในเครื่องพิมพ์ดีดแล้วเกิดพิมพ์ผิดนั้น หากเอกสารนั้นไม่ได้มีความสำคัญอะไรก็คงไม่เป็นไร สามารถลบและพิมพ์ทับซ้ำไปได้ แต่เมื่อเอกสารฉบับนั้นเป็นเอกสารราชการที่มีความสำคัญล่ะ ไม่สามารถลบหรือแก้ไขเพิ่มเติมอะไรได้เลย เมื่อมีการพิมพ์เอกสารผิดขึ้นมาก็ต้องมานั่งพิมพ์กันใหม่ทั้งหมด ดังนั้นเมื่อมีคอมพิวเตอร์เกิดขึ้นมา และการลักษณะการออกแบบคีย์บอร์ดหรือแป้นพิมพ์ก็เป็นในลักษณะเดียวกับเครื่องพิมพ์ดีดที่เคยใช้กันมาก่อนหน้านี้ จึงทำให้คอมพวิเตอร์ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ แต่ในช่วงแรกก็ยังไม่ได้เปลี่ยนจากเครื่องพิมพ์ดีดไปใช้คอมพิวเตอร์กันเร็วมากนักเพราะ ในตอนแรกคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องมีราคาสูงมาก และหากจะพิมพ์งานก็ต้องมีเครื่องถ่ายเอกสารพ่วงเข้ามาเป็นอุปกรณ์เสริมอีกด้วย เราจึงยังมีทั้งการใช้งานพิมพ์ดีดควบคู่กับคอมพิวเตอร์มาเรื่อยๆ จนกระทั่งบริษัทที่ผลิตเครื่องพิมพ์ดีดเลิกผลิตแล้ว จึงเป็นการหันมาใช้คอมพิวเตอร์กันแบบเต็มรูปแบบ รู้หรือไม่ว่าคีย์บอร์ดรุ่นแรกที่ทำออกมานั้น ออกแบบมาเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดของเครื่องพิมพ์ดีดที่ก้านตัวอักษรของเครื่องพิมพ์ชอบติดกันเวลาพิมพ์เร็วๆ จึงแก้ไขด้วยการนำตัวอักษรที่เราชอบพิมพ์กันบ่อยๆมาจับแยกให้อยู่ห่างกัน จะได้ไม่มีปัญหาเวลาพิมพ์เร็วๆ และคีย์บอร์ดก็เริ่มมีวิวัฒนาการมาเรื่อยๆ […]

จาก “พิมพ์ดีด” สู่ “คีย์บอร์ด” ในปัจจุบัน ตอนที่ 1

December 2, 2019 admin 0

ในสมัยนี้หากพูดถึงคอมพิวเตอร์ มือถือ สมาร์ทโฟน คงไม่มีใครที่ไม่รู้จัก แต่หากกล่าวถึง “เครื่องพิมพ์ดีด” จะมีเด็กรุ่นใหม่สักกี่คนที่รู้จัก หรือเคยได้สัมผัสกับเครื่องพิมพ์ดีดของจริง หากเป็นเมื่อก่อน สมัยที่คอมพิวเตอร์หรือปริ้นเตอร์จะมีอิทธิพลมากขนาดนี้ “พิมพ์ดีด” เป็นอีกหนึ่งเครื่องใช้ในสำนักงานที่จำเป็นและมีประโยชน์มาก เพราะช่วยพิมพ์ในเรื่องเอกสารที่ต้องการส่งให้เป็นระเบียบเรียบร้อยกว่าการเขียนด้วยมือ แต่หากจะสืบหาประวัติจริงๆของเครื่องพิมพ์ดีด ที่เข้ามามีอิทธิพลมากก็คงเป็นเมื่อสมัยรัชกาลที่ 5 เพราะเมื่อสมัยนั้นมีหมอสอนศาสนาชาวอเมริกาชื่อว่า Edwin Hunter Macfarland มีตำแหน่งงานราชการเป็นเลขานุการ ของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ซึ่งมีตำแหน่งงานเป็นเสนาบดีกระทรวจธรรมการ มีความคิดที่จะทำเครื่องพิมพ์ดีดที่เป็นภาษาไทยขึ้นมาใช้บ้าง เพราะในตอนนั้นก็มีเครื่องพิมพ์ดีดที่เป็นภาษาอังกฤษออกมาให้ชาวต่างชาติใช้กันแล้ว […]