Microsoft ผนึกกำลังพันธมิตรเพื่อปกป้องภัยคุกคามต่อ Machine Learning

November 4, 2020 admin 0

แม้ว่า AI จะได้รับการพูดถึงว่าเป็นอนาคตใหม่ของมวลมนุษยชาติ แต่ก็มีคนจำนวนไม่น้อยที่กังวลว่าปัญญาประดิษฐ์เหล่านั้นจะกลายมาเป็นภัยคุกคามต่อมนุษย์เองหรือไม่ ซึ่งทาง Microsoft ก็ดูเหมือนว่าจะคำนึงถึงความกังวลใจนี้ของผู้คนเช่นเดียวกัน ดังนั้นจึงมีการกำหนดแนวทางในการดำเนินการที่ทำให้แน่ใจว่า AI เหล่านั้นจะไม่กลับมาเป็นภัยต่อมนุษย์ในภายหลัง Microsoft ปกป้องภัยคุกคามต่อ Machine Learning MITER Corporation และ บริษัท ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีจะมีการปล่อยเฟรมเวิร์กเพื่อให้มนุษย์ปลอดภัยจากภัยคุกคาม AI ในอนาคต ดังนั้นคนที่กำลังกังวลเกี่ยวกับภัยคุกคามจากเทคโนโลยีอาจจะรู้สึกสบายใจขึ้นได้บ้างเมื่อรู้ว่ามีมาตรการป้องกันแบบใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันภัยคุกคามจาก AI ที่อาจเกิดขึ้น MITER […]