การยืนยันตัวตนด้วย ลายนิ้วมือ มีความเสี่ยงหรือไม่

เข้าใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆด้วยลายนิ้วมือ ปลอดภัยหรือไม่

            ในอดีตนั้นการตั้งค่าในการเข้าใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆโดยส่วนมากจะเป็นการใช้รหัสผ่านจำนวน 4-6 ตัวเป็นมาตรฐานความปลอดภัยในการเข้าใช้งาน แต่ก็ยังมีความปลอดภัยที่ไม่มากพอ เพราะอาจมีบุคคลที่สามารถที่จะคาดเดา หรือรู้รหัสผ่านของเราได้โดยการสังเกตจากการเข้าใช้งานมาลักลอบเข้าใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆได้ จึงได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีการใช้ ลายนิ้วมือ ในการเข้าใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ ขึ้นมา

เข้าใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆด้วยลายนิ้วมือ ปลอดภัยหรือไม่

เพื่อให้มีความปลอดภัยในการเข้าใช้งานเพิ่มมากขึ้น เพราะมีเจ้าของอุปกรณ์นั้น ๆคนเดียวที่จะสามารถเข้าใช้งานอุปกรณ์นั้น ๆได้ แต่ทั้งนี้การใช้ ลายนิ้วมือ ยืนยันตัวตนในการเข้าใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆนั้นก็ยังมีจุดบกพร่องที่ทำให้เกิดความเสี่ยงในการเข้าใช้งานอยู่ด้วยกลไกต่าง ๆของผู้ที่ไม่ประสงค์ดี

            Master prints เป็นกลไกหนึ่งของผู้ไม่ประสงค์ดีที่มีความเชี่ยวชาญในด้านของ IT โดยใช้กลไกล Master prints ที่มีความสามารถในการเข้าใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆได้เปรียบเหมือนกุญแจ Master ที่สามารถเข้าใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆได้อย่างง่ายดาย โดยอุปกรณ์ที่ตกเป็นเหยื่อมักจะเป็นอุปกรณ์ที่มีการตรวจสอบลายนิ้วมือที่มีความแม่นยำไม่มากนัก

เข้าใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆด้วยลายนิ้วมือ ปลอดภัยหรือไม่

            ในการเริ่มต้นการใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆที่มีการ Scan ลายนิ้วมือ ในการตั้งค่าการใช้งานอุปกรณ์นั้นจะมีการบันทึกลายนิ้วมือของผู้ใช้งานเป็นไฟล์รูปภาพ และทำการจัดเก็บไว้ภายในเครื่อง ผู้ใช้งานไม่สามารถที่ลบหรือทำการใด ๆได้เพราะจะทำให้การ Scan ลายนิ้วมือในการเข้าใช้งานไม่สมบูรณ์ และนี่ก็เป็นจุดบกพร่องให้ผู้ที่ไม่ประสงค์ดี คิดกลไกลต่าง ๆขึ้นมาเพื่อลักลอบเข้าใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆของคุณ โดยการดึงไฟล์รูปภาพภายในอุปกรณ์ด้วยวิธีการต่าง ๆเมื่อนำรูปภาพที่มีลายนิ้วมือของคุณออกมาได้ ก็จะสามารถที่จะเข้าใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆของคุณได้

เข้าใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆด้วยลายนิ้วมือ ปลอดภัยหรือไม่

การเข้าใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วยลายนิ้วมือ มีความเสี่ยงหรือไม่

            การสร้างลายนิ้วมือปลอม วิธีการนี้ผู้ที่ไม่ประสงค์ดีจะค้นหาภาพถ่ายนิ้วมือของคุณ และนำอุปกรณ์ต่าง ๆมาสร้างลายนิ้วมือที่มีลักษณะใกล้เคียงกับลายนิ้วมือของคุณ โดยดูจากรูปภาพ ซึ่งเป็นวิธีการที่ค่อนข้างยาก ผู้ที่ไม่ประสงค์ดีที่ใช้วิธีการนี้มักจะใช้กับเหยื่อที่มีทรัพย์สินหรือมีชื่อเสียงมาก เพื่อนำรอยนิ้วมือมาเข้าถึงอุปกรณ์ และทำการปลอมแปลงเอกสารต่าง ๆ

เข้าใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆด้วยลายนิ้วมือ ปลอดภัยหรือไม่

            ผู้ที่ไม่ประสงค์ดีอาจนำลายนิ้วมือของคุณจากสิ่งของต่าง ๆที่คุณจับ ทำการคัดลอกลายนิ้วมือ และนำมาใช้อีกครั้ง ซึ่งจะมีความแม่นยำเป็นอย่างมาก ด้วยหลาย ๆวิธีการที่กล่าวมานั้นจะเห็นได้แล้วว่าการใช้ลายนิ้วมือในการเข้าใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆนั้นยังไม่ได้มีความปลอดภัยที่สูงมากนัก อย่างไรก็ตามผู้ที่ไม่ประสงค์ดีนั้นก็มีกลไกต่าง ๆที่จะใช้เพื่อเข้าใช้งานอุปกรณ์ของคุณอยู่เสมอหากมีความต้องการ จึงควรที่จะระมัดระวังในการเข้าใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการเข้าใช้งานโดยรหัสผ่าน หรือการเข้าใช้งานโดยการ Scan ลายนิ้วมือก็ตาม ดังนั้นการติดตาม ข่าวเทคโนโลยี เพื่อให้รู้ทันโลก ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ป้องกันตัวเองได้ดีที่สุด