แนะนำอุปกรณ์ที่ช่วยปกป้องโทรศัพท์มือถือ

อุปกรณ์ที่ช่วยปกป้องมืออถือ

            ผู้คนโดยส่วนมากนั้นเมื่อซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ จะต้องมีการซื้ออุปกรณ์เสริมต่าง ๆอย่างมากมายหลังจากการซื้อโทรศัพท์มือถือแล้ว เพื่อนำมาป้องกันการเกิดรอย หรือช่วยลดการกระแทกต่าง ๆที่จะมากระทบกับโทรศัพท์มือถือ ทำให้เกิดรอยต่าง ๆ หรือส่งผลต่อวงจรภายในหากโทรศัพท์มือถือได้รับการกระแทกที่รุนแรง เช่น การทำโทรศัพท์มือถือตกพื้น เป็นต้น จึงจำเป็นที่จะต้องมีการซื้ออุปกรณ์เสริมต่าง ๆมาเพื่อป้องกันโทรศัพท์มือถือหลังการซื้อใหม่ ซึ่งอุปกรณ์ในการป้องกันโทรศัพท์มือถือไม่ให้เกิดรอยต่าง ๆและป้องกันการถูกกระแทกนั้นมีหลากหลายมาก จนบางครั้งผู้ใช้งานอาจมีความสับสนในการเลือกซื้อ บทความนี้จึงจะมาแนะนำอุปกรณ์ที่ช่วยปกป้องโทรศัพท์มือถือจากรอยต่าง ๆ และช่วยป้องกันการกระแทก

อุปกรณ์ที่ช่วยปกป้องมืออถือ

            Case เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันการเกิดรอยต่าง ๆบริเวณด้านหลัง และรอบข้างของโทรศัพท์มือถือไว้เพื่อไม่ให้เกิดรอยต่าง ๆในขณะที่วางโทรศัพท์มือถือไว้ตามที่ต่าง ๆ และใน Case บางรุ่นนั้นยังสามารถที่จะใช้ในการช่วยลดแรงกระแทกหากมีการทำโทรศัพท์มือถือตกพื้นได้อีกด้วย และยังมีการออกแบบตกแต่งลวดลายต่าง ๆอย่างมากมายเพื่อให้ผู้ใช้งานได้เลือกใช้งานได้ตามความชอบ ทั้งนี้ Case ก็มีหลายรุ่น หลายประเภท ซึ่งมีคุณสมบัติในการใช้งานที่แตกต่างกันไป ผู้ใช้งานจึงควรเลือก Case ที่เหมาะสมกับการใช้งานของตนเอง เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการใช้งานมากที่สุด

อุปกรณ์ที่ช่วยปกป้องมืออถือ

            Protector หรือเรียกอีกอย่างว่า ฟิล์มกันรอย เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันการเกิดรอยต่าง ๆบริเวณหน้าจอมือถือในส่วนที่ใช้งาน เพราะเป็นส่วนที่สามารถเกิดรอยต่าง ๆได้ง่ายที่สุด และยังเป็นส่วนที่บอบมากอีกด้วยของโทรศัพท์มือถือ หากเราทำโทรศัพท์มือถือตกพื้นนั้นก็มีโอกาสสูงที่หน้าจอโทรศัพท์มือถือจะสามารถแตกได้ จึงได้มีการคิดค้นฟิล์มกันรอยชนิดหนึ่งขึ้นมาที่สามารถช่วยลดการเกิดการแตกบริเวณหน้าจอของโทรศัพท์มือถือได้ หากมีการทำโทรศัพท์มือถือตกพื้น และยังมีฟิล์มกันรอยต่าง ๆอีกมากมายที่ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม และตรงกับความต้องการในการใช้งาน

ยังอุปกรณ์ที่ช่วยปกป้องโทรศัพท์มือถือได้อีกมากมาย

อุปกรณ์ที่ช่วยปกป้องมืออถือ

            Cover อุปกรณ์ชนิดนี้ก็ใช้เป็น Case ประเภทหนึ่งที่ใช้ในการปกป้องรอยต่าง ๆที่จะเกิดขึ้นกับโทรศัพท์มือถือ แต่จะเป็นการปกป้องแบบรอบด้าน โดยจะมีฝาพับทางด้านหน้า เพื่อป้องกันรอยขีดข่วนที่จะเกิดขึ้นบริเวณหน้าจอหากมีการใส่โทรศัพท์มือถือไว้ในกระเป๋า ซึ่งถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่สามารถป้องกันรอยต่าง ๆของโทรศัพท์มือถือได้อย่างรอบด้านเลยทีเดียว

อุปกรณ์ที่ช่วยปกป้องมืออถือ

            Grip เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่นำมาใช้เพื่อลดการเกิดการกระแทกต่าง ๆที่จะเกิดขึ้นกับโทรศัพท์มือถือ โดย Grip ที่นำมาติดกับด้านหลัง Case ของโทรศัพท์มือถือนั้นมีประโยชน์เป็นอย่างมาก อาจใช้เพื่อวางโทรศัพท์มือถือในขณะที่ดูหนัง และยังเป็นตัวที่ยึดจับโทรศัพท์มือถือได้เป็นอย่างดีในขณะที่ใช้งาน ดังนั้นโอกาสที่จะทำโทรศัพท์มือถือตกพื้นจึงเกิดขึ้นได้น้อยมาก หากมีการติด Grip ไว้ที่ด้านหลังของโทรศัพท์ เพราะจะสามารถช่วย Lock ให้นิ้วมือของเราให้สามารถที่จะจับโทรศัพท์ได้อย่างมั่นคงมากขึ้น โอกาสที่จะทำโทรศัพท์มือถือตกพื้นจึงลดลง

#ข่าวเทคโนโลยี#โทรศัพท์มือถือ#apogee-ccd