ปลอดภัยหายห่วง เดินทางด้วย Application Google Maps

ปลอดภัยหายห่วงในการเดินทางด้วย Application Google Maps

            Application Google Maps นั้นเป็น Application ที่ทำการแสดงแผนต่าง ๆแบบครอบคลุมแทบจะทุกพื้นที่ในปัจจุบัน ซึ่ง Application ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Google ในอดีตนั้นที่ยังมีการพัฒนาไม่มากนัก อาจสามารถทำได้เพียงแค่การแสดงแผนที่ต่าง ๆเพียงเท่านั้น แต่ปัจจุบันนั้นได้มีการพัฒนาที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้ตอบสนองต่อการใช้งานในด้านต่าง ๆ และมีประโยชน์เป็นอย่างมากต่อผู้ที่มีการเดินทาง

ปลอดภัยหายห่วงในการเดินทางด้วย Application Google Maps

            Feature ต่าง ๆมากมายที่ถูกพัฒนาขึ้นมานั้น มีความสะดวกเป็นอย่างมากในการเดินทางสำหรับผู้ที่ไม่รู้จักเส้นทางที่ยังไม่เคยเดินทางไปในเส้นทางหรือสถานที่นั้น ๆมาก่อน Application Google Maps นั้นจะช่วยในการแสดงแผนที่ และเส้นทางเพื่อไปยังสถานที่นั้น ๆได้อย่างถูกต้อง และยังมีการเลือกเส้นทางลัดต่าง ๆที่จะสามารถใช้เวลาในการเดินทางที่น้อยลงได้อีกด้วย โดยคำนวณจากระยะทางในการเดินทาง และการจราจรในขณะนั้น

Application Google Maps จะทำการคำนวณเส้นทางที่มีการจราจรติดขัดน้อยที่สุดให้กับผู้ใช้งานเพื่อความรวดเร็วในการเดินทาง ทั้งยังสามารถระบุยานพาหะที่ใช้ในขณะนั้นได้ หากเป็นรถยนต์ผู้ใช้งานก็สามารถเลือกเส้นทางได้ว่าจะใช้เส้นทางโดยมีการขึ้นทางด่วนหรือไม่ และมีความสะดวกในการใช้งานเป็นอย่างมาก เพราะมีคำสั่งเสียงที่คอยบอกเส้นทางต่าง ๆ ไม่ต้องคอยมองแผนที่ในการใช้งานตลอดเวลา จึงมีความปลอดภัยในการใช้งานในขณะที่ขับรถเป็นอย่างมาก

ไปได้ทุกที่ เดินได้ทุกทางด้วย Application Google Maps

ปลอดภัยหายห่วงในการเดินทางด้วย Application Google Maps

หากเป็นรถจักรยานยนต์ก็จะคำนวณเส้นทางที่ไม่ต้องมีการใช้ทางด่วน และเป็นเส้นทางที่รถจักรยานยนต์สามารถใช้งานได้โดยไม่ผิดกฎจราจร หากเป็นการเลือกรถโดยสารสาธารณะนั้นก็จะมีหมายเลขของรถโดยสารสาธารณะที่สามารถไปยังสถานที่นั้น ๆได้ และคำนวณเวลาในการเดินทางของรถโดยสารสาธารณะแต่ละหมายเลขไว้เพื่อให้ผู้ใช้งานตัดสินใจในการเดินทาง และบอกรายละเอียดอย่างละเอียดเมื่อลงจากรถโดยสารสาธารณะแล้ว ต้องมีการต่อรถโดยสารใดอีกหรือไม่ หรือต้องเดินเท้าในระยะทางเท่าใด หากเป็นการเดินหรือปั่นจักรยานก็จะมีเส้นทางที่เป็นทางเท้าหรือเส้นทางของจักรยานโดยเฉพาะให้อีกด้วยเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง จึงมีประโยชน์เป็นอย่างมาก เพราะสามารถที่จะทำให้ผู้คนสามารถเดินทางไปยังสถานที่ ๆไม่เคยไปได้ และลดปัญหาในการหลงทางที่จะเกิดขึ้นอีกด้วย

ปลอดภัยหายห่วงในการเดินทางด้วย Application Google Maps

            ทั้งนี้ก็มีอีก Feature หนึ่งที่มีการพัฒนาขึ้นมาเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งาน โดยสามารถที่จะ Share ตำแหน่งที่ตนเองกำลังอยู่ในขณะนั้นให้กับบุคคลที่ต้องการสามารถรับทราบได้ และเป็นการแสดงแบบ Real time ตลอดเวลา และยังมีการแสดงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่ของผู้ Share ในขณะนั้นอีกด้วย ซึ่งมีความปลอดภัยในการเดินทางเมื่อต้องขึ้นรถโดยสารสาธารณะ ที่อาจเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆขึ้นได้ และยังมีประโยชน์ในการบอกถึงตำแหน่งของตนเองเพื่อให้บุคคลที่ต้องการสามารถเดินทางมาได้อย่างถูกต้องเพื่อใช้ประโยชน์ในการนัดเจอกับบุคคลที่ต้องการ ซึ่งมีประโยชน์ในหลาย ๆด้านเป็นอย่างมากทีเดียว สำหรับผู้ที่มีการเดินทางเป็นประจำ จึงไม่ควรพลาดที่จะมีการดาวน์โหลด Application นี้ไว้ใช้งาน

#ข่าวเทคโนโลยี#google map#apogee-ccd