Zoom แอปเพิ่มฟีเจอร์เกมให้ผู้ใช้งานได้เล่นขณะวีดีโอคอล

Zoom แอปเพิ่มฟีเจอร์เกมให้ผู้ใช้งานได้เล่นขณะวีดีโอคอล

October 18, 2021 Theerawat Paisarnsara 0

ในช่วงที่เวลาที่ผู้คนนั้นต้องทำงานอยู่กับบ้านเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด การสื่อสารของผู้ร่วมงานยังคงถือเป็นสิ่งสำคัญอยู่ดังนั้นแอปพลิเคชันที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างมาก และหนึ่งในแอปพลิเคชันที่การพูดถึงมากที่สุดในช่วงเวลาการทำงานอยู่ที่บ้านนั้นก็คงจะหนีไม่พ้น Zoom อย่างแน่นอน Zoom แอปพลิเคชันประเภทที่ใช้ในการสื่อสารทางไกล Zoom เป็นแอปพลิเคชันประเภทการสื่อสารทางไกลหรือว่า Video Conference ที่นิยมใช้มากในหลาย ๆ บริษัท เทคโนโลยีเสมือนจริง รวมถึงในการเรียนการสอนด้วย ซึ่งนอกจากนี้แล้ว Zoom ยังสามารถใช้งานได้อีกหลายรูปแบบ PrivacySandbox ไม่ว่าจะเป็นการใช้ในการพูดคุยเรื่องสัพเพเหระหรือว่าเรื่องอื่น ๆ และในขณะที่โลกนั้นไม่สามารถทำให้พวกเรานั้นเดินทางไปพบกันได้จึงไม่สามารถทำกิจกรรมสนุก ๆ ร่วมกันได้ […]