สิงคโปร์ให้เด็กนักเรียนใช้โทเค็น Trace Together สำหรับติดตามตัวในช่วงโควิด-19

November 20, 2020 admin 0

รัฐบาลของประเทศสิงคโปร์ได้กำหนดเด็นนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไปต้องใช้แอพพลิเคชั่นหรือโทเค็นที่มีลักษณะเป็นสายห้อยคอขนาดเล็ก ซึ่งอุปกรณ์ชนิดนี้จะใช้สัญญาณบลูทูธในการบันทึกการติดต่อระหว่างกันกับผู้ใช้รายอื่น โดยเฉพาะนักเรียนที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้สมาร์ทโฟนได้ตลอดเวลา ดังนั้นรัฐบาลจีงได้แจกโทเค็น Trace Together ให้กับนักเรียนเพื่อสวมใส่หรือพกพาไปยังสถานที่ต่างๆ ได้อย่างสะดวกสบาย โทเค็น Trace Together สำหรับติดตามตัวในช่วงโควิด-19 นอกจากนี้แล้วยังจะกำหนดให้ใช้กับสถานที่ที่มีความหนาแน่นและมีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 อย่างโรงภาพยนตร์ โรงแรม หรือสถานที่ออกกำลังกาย ตลอดจนจะได้กำหนดให้ชาวสิงคโปรืจะต้องใช้โทเค็น Trace Together เมื่อต้องเดินทางไปที่ทำงาน ร้านอาหาร หรือศูนย์การค้า เพื่อใช้สำหรับการติดตามตัวหากเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 […]