Emoted Malware

Emotet Malware ตัวร้าย ตัวอันตราย

June 16, 2020 admin 0

Emotet เป็น มัลแวร์ประเภทหนึ่งที่จะเน้นในเรื่องของการโจรกรรมข้อมูลทางธนาคาร ผู้ที่มีการนำมัลแวร์ตัวนี้มาแพร่มักจะมีจุดประสงค์ในเรื่องของการโจรกรรมข้อมูลในด้านการเงิน ซึ่งมีความอันตรายเป็นอย่างมาก ยิ่งในบุคคลที่มีการทำธุรกิจต่าง ๆที่จำเป็นที่จะต้องมีการใช้งาน Application ของทางธนาคารในการทำธุรกรรมต่าง ๆบ่อยครั้ง โดยที่ Hacker จะทำการแพร่กระจาย Emotet Malware ตัวนี้ผ่านทางสัญญาณการเชื่อมต่อ Wi-Fi จึงมีผู้คนเป็นจำนวนมากที่ถูกโจรกรรมข้อมูลทางการเงินไปได้ด้วยความที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ในการเข้าใช้งาน Application ของทางธนาคาร ถึงแม้ว่า Application ของทางธนาคารนั้นจะมีระบบการรักษาความปลอดภัยที่แน่นหนาเป็นอย่างมาก แต่หากผู้ใช้งานมีการเชื่อมต่อโดยผ่านสัญญาณการเชื่อมต่อ Wi-Fi […]

รู้จักกับ 6 Malware ตัวอันตราย

May 16, 2020 admin 0

            การเข้าใช้งานผ่านทางระบบ Internet ต่าง ๆมีข้อดีในการเชื่อมต่อสิ่งต่าง ๆ สามารถที่จะทำบุคคลทั่วโลกสามารถที่จะติดต่อสื่อสารกันได้อย่างง่ายดาย และสามารถทำสิ่งต่าง ๆได้อย่างมากมาย โดยผ่านทางระบบ Internet แต่ในความสะดวกสบายนี้ก็แฝงไปด้วยความอันตรายจากผู้ที่ไม่ประสงค์ดี ที่ได้มีการสร้าง Malware ประเภทต่าง ๆออกมาเพื่อใช้ในการทำสิ่งที่ไม่ดี และก็มีผู้ที่ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก ด้วยความที่มีความรู้ในด้าน IT ไม่มากนักจึงตกเป็นเหยื่อของผู้ที่ไม่ประสงค์ดีได้อย่างง่ายดาย และในบทความนี้จึงจะมาแนะนำให้ รู้จักกับ 6 Malware ตัวอันตราย […]