IOT เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง คืออะไรและสำคัญกับเราอย่างไร

March 17, 2021 admin 0

ปี 2021 เป็นปีที่เทคโนโลยีด้านการแพทย์กำลังได้รับความสำคัญจากทุกประเทศทั่วโลกเป็นอย่างมาก เนื่องจากยังมีความจำเป็นที่จะต้องต่อสู้กับโควิดที่ยังไม่หยุดระบาด ด้วยเหตุนี้เอง การระบาดของโรคเป็นดั่งตัวขับเคลื่อนโลกให้เข้าสู่ยุคเทคโนโลยีอย่างเต็มตัว มนุษย์จากเดิมที่พึ่งพาเทคโนโลยีบางส่วน ปัจจุบันก็หันมาพึ่งพาแทบจะทุกวิถีทาง จนกระทั่งกำลังจะมุ่งหน้าเข้าสู่ IOT หรือ อินเตอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง อย่างเต็มรูปแบบ IOT คืออะไร? IOTแปลเป็นไทยคือ อินเตอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง กล่าวคือ การที่ระบบอินเตอร์เน็ตจะเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นในชีวิตประจำวัน จึงจะสังเกตได้ง่ายจากสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่เริ่มมีการยึดโยงกับอินเตอร์เน็ตมากยิ่งขึ้น เช่น ทีวี ลำโพง […]