รู้จักความปลอดภัย “เทคโนโลยี Internet of Things (IoT)” ดีพอหรือยัง ?

December 3, 2020 admin 0

ในยุคปัจจุบันนี้อินเตอร์มีความจำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก พูดได้ว่าตั้งแต่ตื่นขึ้นมา จนเข้านอนในหนึ่งวันนั้น เราต้องได้สัมผัสกับอินเตอร์เน็ตแน่นอน อินเตอร์เน็ตเข้ามาแทรกแซงการใช้ชีวิตประจำวันของเราในแต่ละวัน ยกตัวอย่างเช่น การดูกล้องวงจรปิดผ่านทางมือถือ การสั่งการทีวี เครื่องเสียงผ่านทางโทรศัพท์หรือการเดินทาง ทุกสิ่งล้วนมีอินเตอร์เน็ตเข้ามาเกี่ยวข้อง เรียกได้ว่า อินเตอร์เน็ตคือทุกสิ่ง หรือภาษาที่เรียกเป็นทางการ คือ Internet of Things Internet of Things (IoT) คืออะไร แล้วมีดีอย่างไร ความหมายของ “เทคโนโลยีInternet […]