เทคโนโลยีใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อการยับยั้งโปรตีนที่ผิดปกติ “IDPs”

November 2, 2020 admin 0

ในวงการแพทย์ยังคงมีหลากหลายโรคที่เรายังไม่สามารถหาทางรักษาได้ ทำได้เพียงแต่รักษาตามอาการหรือพยุงอาการของผู้ป่วยให้ทุเลาลง แถมยังมีความเป็นไปที่โรคร้ายเหล่านั้นมีวิวัฒนาการให้สามารถต่อสู้กับยาที่มนุษย์สร้างขึ้นมาอีกด้วย เพื่อตามทันโรคร้ายต่าง ๆ และรักษาโรคที่ยังไม่เคยมีวิธีการรักษาเทคโนโลยีจึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับการพัฒนาวงการรักษาต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม อย่างไรก็ตามเมื่อปี 2019 ได้มีการเริ่มคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ที่สามารถจับตัวโปรตีนตัวร้ายที่ไม่มีใครสามารถจับต้องมาก่อนได้ ทำให้ปีนี้ได้มีนักวิจัยหลายคนได้ต่อยอดนวัตกรรมนี้เพื่อการรักษาโรคต่าง ๆ ที่เกิดจากความผิดปกติของโปรตีนในร่างกาย 2020 เทคโนโลยีใหม่เพื่อการยับยั้งโปรตีนที่ผิดปกติ IDPs  “IDPs” เทคโนโลยีที่ช่วยยับยั้งโปรตีนที่ผิดปกติ 2020 เทคโนโลยีใหม่เพื่อการยับยั้งโปรตีนที่ผิดปกติ IDPs โปรตีนตัวร้ายในร่างกายที่มีความผิดปกติเรียกว่า Intrinsically disordered […]