Huawei เตรียมขายบริษัท Honor ให้ตัวแทนจำหน่ายสมาร์ทโฟนเพื่อความอยู่รอด

December 1, 2020 admin 0

จากการคว่ำบาตรและการกีดกั้นทางการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีต่อบริษัทจากประเทศจีน ส่งผลทำให้ Huawei ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนรายใหญ่ของประเทศจีนเตรียมขาย Honor บริษัทในเครือของ Huawei ที่เป็นเจ้าของสมาร์ทโฟนราคาประหยัด ให้กับกลุ่มตัวแทนจำหน่ายสมาร์ทโฟนมากกว่า 30 ราย ที่จะมาในรูปแบบของบริษัท Shenzhen Zhixin New Information Technology Honor บริษัทในเครือของหัวเหว่ยกำลังจะถูกขายให้กับตัวแทนจำหน่ายสมาร์ทโฟน Huawei จะขายหุ้นทั้งหมดให้กับบริษัทดังกล่าว เพื่อที่จะรักษาแบรนด์สมาร์ทโฟนราคาประหยัดอย่างHonorให้อยู่รอดในตลาดสมาร์ทโฟนต่อไปได้ นอกจากนี้แล้ว Huawei ยังได้อธิบายเพิ่มเติมว่าจากการกดดันทางการค้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาในครั้งนี้ […]