Disk Defragment คืออะไร.. จะเร็วขึ้นจริงไหม..???

December 9, 2019 admin 0

การทำ Disk Defragment คือ การจัดเรียงข้อมูลของฮาร์ดดิสก์ด้วยโปรแกรม Disk Defragment เพื่อเพิ่มความเร็วในการเข้าใช้ไฟล์ข้อมูล หรือความเร็วในการเข้าถึงไฟล์ การ Defragment หรือ Defragmentation เป็นการสั่งให้ฮาร์ดดิสก์ทำการจัดเรียงข้อมูลใหม่ เพราะในปกติฮาร์ดดิสก์ของเรานั้นจะมีการจัดเก็บข้อมูลที่เข้ามาเป็นแบบสุ่ม ซึ่งการ Defragment จะเป็นการช่วยให้ฮาร์ดดิสก์เก็บและอ่านข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว แต่ไม่ใช่ว่าการ Defragment จะมีแต่ข้อดีเพราะในระยะยาวก็จะมีผลเสียตามมานั่นก็คือ เมื่อเราใช้ฮาร์ดดิสก์เป็นเวลานานการเก็บข้อมูลก็มากขึ้น การใช้เวลาหาไฟล์ต่างๆในฮาร์ดดิสก์ก็จะทำนานขึ้น ส่งผลให้ฮาร์ดดิสก์ต้องทำงานหนักขึ้นและก็จะทำงานได้ช้าลง รวมไปถึงการแก้ไข […]