รู้หรือไม่? “แอพพลิเคชั่น” ที่ดีนั้นควรมีลักษณะเป็นอย่างไรกัน

February 5, 2021 admin 0

แอพพลิเคชั่น หรือโปรแกรม เป็นสิ่งที่ผู้ผลิตทำขึ้นมาเพื่อการใช้งานเฉพาะด้าน เช่น เครื่องคิดเลข หรือการจัดการเอกสารต่าง ๆ และใช้ในการบันเทิงเช่นการฟังเพลง ที่ใช้กันมือถือสมาร์ทโฟน มันมีประโยชน์ที่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะนำไปใช้อะไร ดังนั้นธุรกิจต่าง ๆ จึงหาประโยชน์กับสิ่งเหล่านี้ด้วยการโฆษณาผ่านช่องท่านแอพพลิเคชั่นเหล่านี้โดยอาศัยอินเตอร์เน็ต และสร้างแอพ ฯของตนเองขึ้นมาเพื่อให้ผู้ใช้งานได้รู้จัก เป็นการเปิดธุรกิจของตนให้กว้างขวางมากขึ้น เพราะเข้าถึงลูกค้าได้ตลอดเวลาทั้งทางเว็บไซต์และมือถือสมาร์ทโฟน โดยข้อดีของแอพพลิเคชั่นจะต้องเป็นดังนี้ คุณลักษณะของ แอพพลิเคชั่น ที่ดี 1.ต้องมีความปลอดภัย แอพพลิเคชั่นที่ดีที่ทุกคนอยากใช้และอยากใช้ต่อเนื่องนาน ๆ สิ่งสำคัญที่สุดก็คือความปลอดภัย […]