ตัวคนเดียวก็สามารถทำได้กับ พื้นยางมะตอยสำเร็จรูป ได้อย่างง่ายๆ

September 26, 2020 admin 0

โดยทั่วไป งานก่อสร้างเป็นงานใหญ่ ต้องใช้คนงานหรือช่างฝีมือเข้ามาเกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นจนจบ อย่างงานปูพื้นทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นพื้นปูนหรือการใช้อิฐตัวหนอนแม้เพียงพื้นที่เล็กๆ ภายในบ้านก็ยังต้องพึ่งฝีมือแรงงาน ในยุคที่ผู้บริโภคต้องพึ่งตนเองเพราะหาแรงงานยาก อีกทั้งยังถูกผลกระทบจากภาวะถดถอยของเศรษฐกิจโลก วันนี้นักวิจัยไทยจึงช่วยลดความยุ่งยากในเรื่องการปูพื้นให้คุณพ่อบ้านแม่บ้านได้มีทางเลือกใหม่คือแผ่น พื้นยางมะตอยสำเร็จรูป พื้นยางมะตอยสำเร็จรูป เกิดขึ้นมาได้ยังไง นวัตกรรมนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันระหว่างภาคเอกชน คือ บริษัท บิทูเมนอินโนเวชั่น จำกัด กับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยออกแบบวัสดุสำหรับการปูพื้นหรือปิดผิวด้วยโครงสร้างถึงสามชั้น ได้แก่ ชั้นบนสุด คือยางมะตอยผสมหินกรวดที่รับน้ำหนักและแรงเสียดทานได้ดีทั้งยังกันน้ำรั่วซึมได้ด้วย ส่วนชั้นกลางคือตาข่ายไฟเบอร์ที่ช่วยรักษารูปทรงแผ่นพื้นยางมะตอยไม่ให้ฉีกขาด […]