เทคโนโลยีใหม่ เพาะเลี้ยงเนื้อสัตว์ เพื่อรับประทานแทนเนื้อสัตว์จริง

October 22, 2020 admin 0

จากการคาดการณ์ของเหล่านักวิจัยทั้งหลายว่าจากการที่มีประชากรเพิ่มมากขึ้นในทุกวัน ๆ เช่นนี้ภายในปี 2050 ประชากรโลกอาจมีมากขึ้นถึง 10 พันล้านคนทีเดียวในขณะที่เนื้อสัตว์ที่เราบริโภคกันอยู่ทุกวันนั้นอาจไม่ได้มากขึ้นตามพวกเราไปด้วย แถมยังต้องถูกฆ่ามาเป็นอาหารของมนุษย์อีกจะให้โตทันมนุษย์ก็เห็นจะยาก หลังจากที่มนุษย์มีประชากรเพิ่มถึงจุดนั้นแล้วความต้องการในการบริโภคเนื้อมีโอกาสสูงขึ้นถึง 70% เลยที่เดียว ทีนี้เหล่านักวิจัยทั้งหลายจะทำอย่างไรให้เรามีอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการของมนุษย์ในอนาคตกันล่ะ เทคโนโลยีใหม่ เพาะเลี้ยงเนื้อสัตว์ เพื่อรับประทานแทนเนื้อสัตว์จริง เทคโนโลยีใหม่เพาะเลี้ยงเนื้อสัตว์เพื่อรับประทานแทนเนื้อสัตว์จริงจึงถือกำเนิดขึ้นมาอย่างช่วยไม่ได้เพื่อช่วยให้การบริโภคของมนุษย์อยู่ในความสมดุลแม้จะมีประชากรที่มากขึ้นก็ตาม นอกจากนี้การผลิตเนื้อให้เรารับประทานกันในทุกวันนั้นยังส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมากอีกด้วย โดยเฉพาะกระบวนการเลี้ยงที่ทั้งใช้น้ำและพื้นที่ในการเลี้ยงดูที่มากกว่าการเกษตรหลายเท่าอยู่เหมือนกัน ดังนั้นจะดีกว่าไหมถ้าเราจะมีเนื้อทางเลือกที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและลดพื้นที่การเลี้ยงสัตว์แต่เรายังได้รับสารอาหารและรับประทานเนื้ออย่างเคย ทั้งนี้ได้มีการคิดค้นการผลิตเนื้อ 2 วิธีคือ lab-grown และ plant-based […]