หูฟังติดตามการแสดงออกทางสีหน้าถึงแม้จะมีการสวมหน้ากากอนามัย (C-Face)

October 23, 2020 admin 0

นักวิจัยของมหาวิทยาลัยคอร์แนล ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้คิดค้นหูฟังที่สามารถติดตามการแสดงออกทางสีหน้าได้อย่างต่อเนื่อง โดยการสังเกตรูปร่างของแก้ม ต่อจากนั้นสามารถแปลผลออกมาเป็นอิโมจิหรือคำสั่งเสียงพูดแบบเงียบได้ โดยอุปกรณ์ที่เป็นหูฟังนี้จะเรียกว่า “C-Face” ที่ผู้ใช้สามารถแสดงอารมณ์ต่อผู้ทำงานร่วมกันออนไลน์ได้ โดยไม่ต้องถือกล้องไว้ข้างหน้า   ซึ่งถือได้ว่าเป็นเครื่องมือสื่อสารที่มีประโยชน์อย่างยิ่งที่คนทั่วโลกใช้ในการทำงานหรือเรียนรู้จากระยะไกล โดยC-Faceสร้างสภาพแวดล้อมที่เสมือนจริง สามารถแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้รู้สึกอย่างไร นอกจากนี้ยังสามารถใช้C-Faceเพื่อสั่งการระบบคอมพิวเตอร์เหมือนกับเครื่องเล่นเพลงได้  หูฟังติดตามการแสดงออกทางสีหน้า (C-Face) C-Face จะเป็นอุปกรณ์ที่เรียบง่ายไม่เกะกะ และเป็นเทคโนโลยีของการสวมใส่ที่ติดหูสำหรับติดตามการแสดงออกทางสีหน้า ทั้งนี้C-Faceเป็นการสร้างการแสดงออกทางสีหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นการใช้วิธีการเรียนรู้แบบอัตโนมัติ หรือ Deep Learning ที่เป็นการเลียนแบบการทำงานของโครงข่ายระบบประสาทของมนุษย์ […]