เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน เทคโนโลยีที่ทำให้ การสื่อสาร ง่ายมากขึ้น

January 5, 2021 admin 0

เทคโนโลยีในปัจจุบันแตกแยกออกเป็นหลายแขนง ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยียานยนต์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีเพื่อความสะดวกสบาย ไปจนถึงเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สร้างความเคลื่อนไหวให้กับเศรษฐกิจโลก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ การสื่อสาร การค้าขาย ไปจนถึงการค้นคว้าหาข้อมูลต่าง ๆ ในการศึกษาก็จำเป็นจะต้องมีเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่วนประกอบในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ทั้งนั้น เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน เทคโนโลยีที่ทำให้การสื่อสารง่ายขึ้นนั้นแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ แนะนำเทคโนโลยีเกี่ยวกับ การสื่อสาร 1. Sensing Technology – เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน […]

เทคโนโลยีการสื่อสาร ที่ในปัจจุบันได้นำระบบเหล่านี้มาใช้งานมากขึ้น

August 22, 2020 admin 0

ว่าด้วยเรื่องของเทคโนโลยี ที่เป็นระบบการทำงานที่ทำให้เรานั้นสามารถที่จะได้ใช้งาน ทั้งในส่วนของการใช้งานระบบเพื่อการสื่อสาร และในส่วนการทำงานหรือการเรียน เพื่อที่ใช้ในส่วนของการติดต่อสื่อสาร ซึ่งหลังจากสถานการณ์โควิด 19 การนำเทคโนโลยีออนไลน์เหล่านี้มาใช้ก็ยังคงใช้กันอยู่ และมีการนำ เทคโนโลยีการสื่อสาร เหล่านี้มาใช้งานมากขึ้นกว่าเดิม วันนี้แอดอยากที่จะมาแนะนำ 3 เทคโนโลยีที่ช่วยในการสื่อสาร ที่ปัจจุบันได้นำระบบเหล่านี้มาใช้งานมากขึ้น  เทคโนโลยีการสื่อสาร มีอะไรบ้าง มาเริ่มกันที่เทคโนโลยีการสื่อสารเป็นระบบที่จะทำให้การสื่อสารเป็นเรื่องง่ายขึ้นแม้จะอยู่ห่างไกลกัน อย่างแรกที่แอดอยากที่จะมาแนะนำ คือ Zoom เป็นระบบการทำงานที่เรานั้นใช้งานเกี่ยวกับการแชร์รูปภาพ วิดีโอ รวมไปถึงภาพหน้าจอต่าง ๆ […]