แนะนำเทคโนโลยีเพื่อการรักษา สิ่งแวดล้อม ที่เหมาะมากในยุคนี้

March 24, 2021 admin 0

ตลอดเวลาที่ผ่านมา เราต่างมองว่าการพัฒนาของมนุษย์ที่ไม่หยุดยั้ง ประกอบกับการประดิษฐ์เทคโนโลยีใหม่ เป็นต้นเหตุที่ทำให้ สิ่งแวดล้อม เสื่อมลง ซึ่งก็เป็นความจริง เพราะต้นไม้พื้นที่สีเขียวและป่าต้นน้ำได้รับการคุกคามอย่างหนักทั้งทางตรงและทางอ้อม มลพิษในอากาศก่อตัวมากขึ้น ส่งผลให้มนุษย์เองได้รับผลกระทบ รวมถึงภัยพิบัติต่าง ๆ ด้วยเช่นกัน นั่นจึงเป็นดั่งเครื่องกระตุ้นให้มนุษย์ตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น  ต่อมาชาวโลกจึงให้ความสำคัญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและหาทางออกร่วมกันเพื่อจะรักษาโลกนี้ไว้ เหล่านักปัญญาประดิษฐ์จึงคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อให้การปล่อยมลพิษนั้นน้อยที่สุด กับเทคโนโลยีที่จะเข้ามาทดแทนสิ่งที่เคยมีให้ดีกว่า เพื่อการอยู่ร่วมกันของทุกสิ่งบนโลก เทคโนโลยีรักษา สิ่งแวดล้อม มีอะไรบ้าง? ยานพาหานะไฟฟ้า ปัจจุบัน […]