จาก “พิมพ์ดีด” สู่ “คีย์บอร์ด” ในปัจจุบัน ตอนที่ 1

December 2, 2019 admin 0

ในสมัยนี้หากพูดถึงคอมพิวเตอร์ มือถือ สมาร์ทโฟน คงไม่มีใครที่ไม่รู้จัก แต่หากกล่าวถึง “เครื่องพิมพ์ดีด” จะมีเด็กรุ่นใหม่สักกี่คนที่รู้จัก หรือเคยได้สัมผัสกับเครื่องพิมพ์ดีดของจริง หากเป็นเมื่อก่อน สมัยที่คอมพิวเตอร์หรือปริ้นเตอร์จะมีอิทธิพลมากขนาดนี้ “พิมพ์ดีด” เป็นอีกหนึ่งเครื่องใช้ในสำนักงานที่จำเป็นและมีประโยชน์มาก เพราะช่วยพิมพ์ในเรื่องเอกสารที่ต้องการส่งให้เป็นระเบียบเรียบร้อยกว่าการเขียนด้วยมือ แต่หากจะสืบหาประวัติจริงๆของเครื่องพิมพ์ดีด ที่เข้ามามีอิทธิพลมากก็คงเป็นเมื่อสมัยรัชกาลที่ 5 เพราะเมื่อสมัยนั้นมีหมอสอนศาสนาชาวอเมริกาชื่อว่า Edwin Hunter Macfarland มีตำแหน่งงานราชการเป็นเลขานุการ ของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ซึ่งมีตำแหน่งงานเป็นเสนาบดีกระทรวจธรรมการ มีความคิดที่จะทำเครื่องพิมพ์ดีดที่เป็นภาษาไทยขึ้นมาใช้บ้าง เพราะในตอนนั้นก็มีเครื่องพิมพ์ดีดที่เป็นภาษาอังกฤษออกมาให้ชาวต่างชาติใช้กันแล้ว […]