คณะกรรมการกลางกิจการสื่อสารสหรัฐยืนยันว่า ZTE เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคง

December 19, 2020 admin 0

คณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสาร หรือ Federal Communications Commission (FCC) ที่เป็นองค์กรภาครัฐที่ทำหน้าที่ควบคุมดูแลการสื่อสารระหว่างรัฐและระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับระบบวิทยุ โทรทัศน์ ดาวเทียม เคเบิล และระบบโทรคมนาคมทั้งหมดได้ปฏิเสธคำร้องขอของ ZTE บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่และระบบโทรคมนาคมรายใหญ่อันดับสองจากประเทศจีน ให้ตรวจสอบและประเมินอีกการทำงานของZTEอีกครั้งว่าไม่ได้เป็นภัยคุกคามด้านความมั่นคงของประเทศสหรัฐอเมริกา ยืนยันแล้วกับ ZTE บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ระบบโทรคมนาคมจากจีน เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคง ทาง FCC ยังคงยืนยันตามประกาศเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาว่า ผลการตรวจสอบและประเมินการดำเนินงานของ Huawei และZTEจากประเทศจีน เป็นภัยคุกคามต่อระบบเครือข่ายสื่อสารของประเทศสหรัฐอเมริกา […]