“Smart Cities” เทคโนโลยีที่น่าสนใจ เมืองต้นแบบในยุคแห่งเทคโนโลยี

July 25, 2020 admin 0

เทคโนโลยีในปัจจันมีความก้าวหน้าและก้าวไกลไปหลายกระโดด ในเรื่องของระบบการทำงานตามคำสั่ง หรือระบบปฏิบัติงานต่าง ๆ เพื่อสร้างความสะดวกและเป็นศูนย์กลางให้กับผู้คนทั้งเมืองได้ ซึ่งปัจจุบันก็มีในส่วนของเทคโนโลยี Smart City ที่เกี่ยวกับการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการใช้ชีวิตนอกบ้านของผู้คนเพื่ออำนวยความสะดวกสบายและประหยัดเวลามากขึ้น วันนี้แอดอยากที่จะมาแนะนำ 2 Smart Cities ที่น่าสนใจ เมืองต้นแบบในยุคแห่งเทคโนโลยี ต้องบอกก่อนว่าตัวอย่างที่แอดนำมาแนะนำหรืออัพเดตในวันนี้เป็นตัวอย่าง เทคโนโลยีของต่างประเทศ ที่ในไทยยังไม่มีแต่กำลังอยู่ในกระบวนการศึกษาและพัฒนา เทคโนโลยี Smart Cities ที่น่าสนใจ Smart Citiesเทคโนโลยีที่น่าสนใจ เทคโนโลยีเมืองแรกที่แอดอยากจะมาแนะนำ […]