เข้าใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆด้วยลายนิ้วมือ ปลอดภัยหรือไม่

การยืนยันตัวตนด้วย ลายนิ้วมือ มีความเสี่ยงหรือไม่

May 22, 2020 admin 0

            ในอดีตนั้นการตั้งค่าในการเข้าใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆโดยส่วนมากจะเป็นการใช้รหัสผ่านจำนวน 4-6 ตัวเป็นมาตรฐานความปลอดภัยในการเข้าใช้งาน แต่ก็ยังมีความปลอดภัยที่ไม่มากพอ เพราะอาจมีบุคคลที่สามารถที่จะคาดเดา หรือรู้รหัสผ่านของเราได้โดยการสังเกตจากการเข้าใช้งานมาลักลอบเข้าใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆได้ จึงได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีการใช้ ลายนิ้วมือ ในการเข้าใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ ขึ้นมา เพื่อให้มีความปลอดภัยในการเข้าใช้งานเพิ่มมากขึ้น เพราะมีเจ้าของอุปกรณ์นั้น ๆคนเดียวที่จะสามารถเข้าใช้งานอุปกรณ์นั้น ๆได้ แต่ทั้งนี้การใช้ ลายนิ้วมือ ยืนยันตัวตนในการเข้าใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆนั้นก็ยังมีจุดบกพร่องที่ทำให้เกิดความเสี่ยงในการเข้าใช้งานอยู่ด้วยกลไกต่าง ๆของผู้ที่ไม่ประสงค์ดี             Master […]