ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ที่มีบทบาทตัดสินใจคัดเลือกผู้สมัครงานด้วย

ปัญญา ประดิษฐ์ หรือ AI ที่มีบทบาทตัดสินใจคัดเลือกผู้สมัครงานด้วย

September 26, 2021 Theerawat Paisarnsara 0

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีนั้นเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตมนุษย์ หรือเข้ามารับภาระงานที่เพื่อร่นระยะเวลาและภาระงานยากที่มนุษย์ไม่สามารถรับมือได้ ล่าสุดเราก็มีการประดิษฐ์ AI หรือ ปัญญา ประดิษฐ์ เข้ามาทำงานในฐานะ “ผู้สัมภาษณ์งาน” เพื่อคัดเลือกคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งและบริษัทนั่นเอง ปัญญา ประดิษฐ์ ที่ประเมินข้อมูลและวัดความสามารถในด้านต่าง ๆ ทางสำนักข่าวเอพี รายงานว่า “ในอนาคตนั้น ถ้าเศรษฐกิจฟื้นตัวขึ้น มีการจ้างงานมากยิ่งขึ้น ปัญญาประดิษฐ์ นั้นจะมีบทบาทมากขึ้นในกระบวนการสัมภาษณ์งาน” โดยบริษัทที่พัฒนา AI […]