ก่อนที่จะมี “สมาร์ทโฟน” มนุษย์ใช้เทคโนโลยีเพื่อความบันเทิงกันอย่างไรนะ?

October 29, 2020 admin 0

สมาร์ทโฟน (Smart phone) เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในยุคนี้ที่ตอบโจทย์การใช้งานต่าง ๆ อย่างครบครันไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูป ฟังเพลง ดูภาพยนตร์ไปจนถึงการเล่นเกมเพื่อความบันเทิงที่นอกเหนือจากการใช้เพื่อการติดต่อสื่อสารพื้นฐานอื่น ๆ แล้วสมัยก่อนที่จะมีสมาร์ทโฟนมนุษย์ใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ใดเพื่อความบันเทิงกันบ้างนะ ก่อนจะมีสมาร์ทโฟน มนุษย์ใช้เทคโนโลยีเพื่อความบันเทิงกันอย่างไรนะ? ยุคก่อนมี “สมาร์ทโฟน” ก่อนจะมีสมาร์ทโฟน มนุษย์ใช้เทคโนโลยีเพื่อความบันเทิงกันอย่างไรนะ? ย้อนกลับไปเมื่อยุค 60s เป็นยุคที่เริ่มมีกล้องฟิล์มเป็นครั้งแรกของโลกโดยบริษัท Kodak ที่เรียกว่า กล้องฟิล์ม 8mm ซึ่งอีกไม่นานก็สามารถบันทึกวีดิโอได้อีกด้วย เป็นความบันเทิงแรก […]