ภัยคุกคามในโลกไซเบอร์ยุคปัจจัจุบันนี้กับ “มัลแวร์ เรียกค่าไถ่”

October 18, 2020 admin 0

เป็นข่าวโด่งดังอยู่พักหนึ่งสำหรับการพัฒนารูปแบบ โดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในทางที่ผิด กับการสร้าง มัลแวร์ เรียกค่าไถ่ ที่ถือว่าเป็นเสี่ยงที่น่ากลัวในยุคดิจิตอล ที่ข้อมูลได้ถูกจัดเก็บในสื่อ Digital ทำให้ผู้ไม่ประสงค์ดี สามารถคิดหาวิธีสร้างรายได้ในทางที่ผิดโดยการควบคุมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ติด ransomware หรือ มัลแวร์ ทำให้ไม่สามารถเข้าสู่หน้าการทำงานปกติของคอมพิวเตอร์ได้ กับการเข้าถึงข้อมูลต่างๆซึ่งถือว่าเป็นข่าวโด่งดังอย่างมากสำหรับการเรียกค่าไถ่ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง โดยไม่สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลของคนไข้ได้ ทำให้เกิดความยุ่งยากในการรักษาและการตรวจหาคนไข้ มัลแวร์ เรียกค่าไถ่ โดยมัลแวร์ เรียกค่าไถ่นี้มีหลักการการทำงานโดยผู้ไม่ประสงค์ดี จะใช้วิธีแพร่กระจาย ransomware ผ่านช่องทางต่างๆทั้งในรูปแบบเอกสารแนบทางอีเมล์ โดยมาในรูปแบบของไฟล์ […]