แอพฯสำหรับเด็ก ที่ผู้ให้บริการจะต้องปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้

September 8, 2020 admin 0

สำนักงานคณะกรรมการสารสนเทศ (ICO) ของประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎเข้มงวดขึ้นในการปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานที่เป็นเด็ก หรือการนำเด็กมาเผยแพร่ผ่านแอพพลิเคชั่นต่างๆทางอินเตอร์เน็ต โดยทาง ICO ได้กำหนดให้บริษัทที่เป็นเจ้าของ แอพฯสำหรับเด็ก ต่างๆ จะต้องปฏิบัติตามหลักการปกป้องข้องมูลต้องเด็กที่กำลังจะบังคับใช้ และให้เวลากับบริษัทจะต้องดำเนินการปรับปรุงข้อมูลภายในแอพพลิเคชั่นของตัวเองให้เรียบร้อยภายใน 12 เดือน หลังจากที่มีผลบังคับใช้ หากไม่สามารถปฏิบัติตามได้ก็อาจจะต้องเสียค่าปรับเป็นจำนวนมากได้ แอพฯสำหรับเด็ก ที่ผู้ให้บริการจะต้องปฏิบัติตาม โดยหลักปฏิบัติที่เจ้าของแอพพลิเคชั่นสำหรับเด็กจะต้องปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของเด็ก ได้แก่ ต้องใช้ผลประโยชน์สูงสุดของเด็กมาเป็นข้อแรกในการพิจารณาการออกแบบและพัฒนาบริการทางออนไลน์ ต้องตั้งค่าความเป็นส่วนตัวระดับสูงเป็นค่าเริ่มต้น มีการรวบรวมและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ไม่แชร์ข้อมูลของเด็กเว้นแต่จะมีเหตุผลที่น่าสนใจเท่านั้น ไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กในรูปแบบที่จะเป็นอันตรายต่อความเป็นอยู่ที่ดีของเด็ก จะต้องตั้งค่าเริ่มต้นให้ไม่แสดงตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ในแอพพลิเคชั่นสำหรับเด็ก  […]