Big Data คืออะไร? และมันสำคัญยังไงกับธุรกิจในปัจจุบันนี้

March 10, 2021 admin 0

ในโลกของธุรกิจ การแข่งขันเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าใครก็ตามที่สามารถเข้าถึงข้อมูลการใช้งานของกลุ่มเป้าหมายได้จะถือว่ากำชัยไปแล้วครึ่งหนึ่ง และนอกจากนี้ ในภาคส่วนอื่น ๆ ของการประกอบธุรกิจก็นับว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ เช่น คุณภาพ การตลาด และเทคโนโลยี เป็นต้น เมื่อมีทั้งหมดที่กล่าวมานี้อย่างไรก็ไม่มีทางที่ท่านจะพ่ายแพ้ในตลอดการแข่งขันนี้ และที่สำคัญ Big Data คือหนึ่งในส่วนสำคัญที่สุดที่ไม่ควรพลาด Big Data คืออะไร Big Dataคือข้อมูลอิเลคทรอนิคส์จำนวนมหาศาลที่ถูกรวบรวมไว้ในระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งเชื่อต่อกับทุกการใช้งานของท่านและของชาวโลก เป็นโปรแกรมที่รวบรวมทุกการกระทำ ความสนใจ […]