เทคโนโลยีที่จะช่วยเจ้าของธุรกิจ E-Commerce ให้สะดวกสบายและมีกำไรมากขึ้น

August 12, 2020 admin 0

ว่าด้วยเรื่องของธรกิจ E-Commerce เริ่มเป็นที่นิยมในเรื่องของการทำธุรกิจที่มากมายขึ้น และในเรื่องของเทคโนโลยีก็มีพัฒนาการมากมาย ที่จะมาช่วยเสริมให้การใช้ชีวิตมีความสะดวกสบายและสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังช่วยประหยัดเวลาในส่วนของการทำงานเล็กน้อยออกไป วันนี้แอดอยากที่จะมาแนะนำ 3 เทคโนโลยีที่จะมาช่วยเสริมเจ้าของธุรกิจE-Commerceให้มีความสะดวกสบายและมีกำไรมากขึ้น เทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยเจ้าของธุรกิจ E-Commerce มาเริ่มกันที่เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จะมาช่วยในส่วนของธุรกิจE-Commerce ให้เป็นเรื่องของที่ง่ายขึ้น เทคโนโลยีแรกที่แอดอยากจะมาแนะนำ คือ machine learning และ AI เข้ามาช่วย เพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้กับกลุ่มลูกค้า หรือเป็นการลดเรื่องของการจัดการภายในองค์กรลงอีกด้วย และยังเป็นเครื่องมือที่จะสามารถวิเคราะห์ลูกค้าเพื่อที่จะทำสื่อ ให้ลูกค้าได้อย่างตรงจุดมากที่สุด ถือเป็นการนำเทคโนโลยมีเป็นกลยุทธ์ของธุรกิจE-Commerce […]