เทคโนโลยีสารสนเทศกับผลกระทบเกี่ยวกับ ความเป็นอยู่ของผู้คน

January 7, 2021 admin 0

จากการที่โลกของเรามีเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาทำให้เราเปลี่ยนจากยุคอุตสาหกรรมมาเป็นยุคสารสนเทศแทน แน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้สร้างผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง ความเป็นอยู่ของผู้คน มากขึ้นอย่างแน่นอน ซึ่งเด็กที่เกิดในยุคของสารสนเทศเลยอาจไม่เข้าใจในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น แต่เด็กที่เกิดในยุคอุตสาหกรรมแต่เติบโตขึ้นมาในยุคสารสนเทศน่าจะได้รับผลกระทบกันไปตาม ๆ กัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลกระทบในแง่บวกและทำให้เรามีความสะดวกสบายมากกว่าแต่ก่อน เทคโนโลยีสารสนเทศกับผลกระทบเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของผู้คน  เทคโนโลยีกับการเปลี่ยนแปลงทางด้าน ความเป็นอยู่ของผู้คน 1. สร้างความเป็นอยู่ของผู้คนให้ดียิ่งขึ้นเมื่อมีระบบสื่อสารที่ดี – เทคโนโลยีสารสนเทศกับผลกระทบเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของผู้คน การติดต่อสื่อสารต่าง ๆ ในปัจจุบันทำให้การใช้ชีวิตของผู้คนง่ายมากขึ้น สามารถติดต่อกันได้ทันทีเมื่อมีความเร่งด่วน หรือการส่งของต่าง ๆ ก็สามารถทำได้สะดวกรวดเร็วจากการติดต่อสื่อสาร การเดินทางต่าง ๆ […]