ระบบ “AI” ที่ในตอนนี้มีความสำคัญต่อระบบออนไลน์ในอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก

July 1, 2020 admin 0

ถ้าหากจะกล่าวถึงเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในงาน อุตสาหกรรม คงไม่มีอะไรเหมาะกว่าAI ซึ่งกำลังเป็นที่จับตามองจากเหล่าผู้บริหารธุรกิจรายใหญ่ เพื่อที่จะนำเข้ามาลดต้นทุนและเพิ่มผลกำไรให้งานเสร็จออกมาได้อย่างรวดเร็วและสิ้นค้าที่ออกมายังตรงตามมาตรฐานอีกด้วย จึงไม่แปลกที่ระบบ AI จะได้รับความนิยมแผร่หลายไปอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว โดยที่ทำให้โรงงานหรือบริษัทที่นำระบบนี้ไปใช่ได้ประสบณ์ความสำเร็จกันมาแล้วนักต่อนัก สิ่งที่ทำให้ระบบ AI ส่งผลสำเร็จในอุตสาหกรรม             เนื่องจากที่การทำงานต้องการความรวดเร็วและใช้งานได้ต่อกันเป็นเวลานานจึงทำให้  AI ได้ถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้นมาใช้ในอาชีพสายงานต่างๆ เพิ่มขึ้นมากอย่างรวดเร็ว แต่ระบบงานที่ถูกนำไปใช้มากที่สุดก็คือ อุตสากรรม ที่มีโรงงานเป็นส่วนมากที่นำไปใช้งาน โดยนำระบบ  AI เข้าไปสั่งการในหุ่นยนต์โรบอทที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นมาเพื่องานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะและทำการป้อนข้อมูลหาทำงานตามจุดประสงค์ได้ตามต้องการยกตัวอย่างเช่น การสร้างหุ่นยนต์สำหรับเชื่อมเหล็กขึ้นมาและต้องการให้แขนหุ่นเชื่อมในจุดที่เราต้องการ เพียงแค่ตั้งโปรแกรมให้ระบบAI […]