ความเสียหายขององค์กรที่เกิดจากความผิดพลาดของ ระบบปัญญาประดิษฐ์

November 18, 2020 admin 0

จากรายงานของ State of the CIO 2020 ของ IDG ที่ปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีของประเทศสหรัฐอเมริกา และมีสำนักงานสำหรับให้บริการทั่วโลก ได้ทำการวิเคราะห์เกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทำงานผิดพลาดของ ระบบปัญญาประดิษฐ์ ที่ส่งผลทำให้องค์กรเสียชื่อเสียง สูญเสียรายได้ และมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ความผิดพลาดของ ระบบปัญญาประดิษฐ์ ที่ส่งผลเสียต่ององค์กร ทาง IDG ได้ทำการรวบรวมข้อมูลความผิดพลาดที่เกิดจากการทำงานของระบบปัญญาประดิษฐ์ในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี […]