โลกยุคใหม่ที่เทคโนโลยีก้าวไกลไปกับเทคโนโลยี การอ่านใบหน้าคน

September 30, 2020 admin 0

ถึงวันนี้หลายคนคงได้ยินคำว่า เทคโนโลยี การอ่านใบหน้าคน บ่อยครั้งมากขึ้น เนื่องจากเป็นเครื่องมือการทำงานให้แก่หน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะหน่วยงานรัฐที่ต้องคำนึงถึงเรื่องความมั่นคงของประชากรโดยรวมมากเป็นพิเศษ ในประเทศที่เร่งพัฒนาเทคโนโลยีการอ่านใบหน้าคนและเริ่มนำไปใช้งานรุดหน้าประเทศอื่นก็คือ จีน ซึ่งได้เริ่มต้นศึกษาวิจัยเทคโนโลยีในด้านนี้อย่างจริงจังนับแต่ปี ค.ศ. 2017 เป็นต้นมา เทคโนโลยี การอ่านใบหน้าคน เทคโนโลยีการอ่านใบหน้าคน หรือการเรียนรู้เพื่อจดจำใบหน้าคน (Face Recognition) หมายถึง เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้เรียนรู้และบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างใบหน้าของคน เช่น ลักษณะความกว้างของจมูก ตำแหน่งนัยน์ตา พื้นที่ผิวหน้า เป็นต้น […]