เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน เทคโนโลยีที่ทำให้ การสื่อสาร ง่ายมากขึ้น

January 5, 2021 admin 0

เทคโนโลยีในปัจจุบันแตกแยกออกเป็นหลายแขนง ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยียานยนต์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีเพื่อความสะดวกสบาย ไปจนถึงเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สร้างความเคลื่อนไหวให้กับเศรษฐกิจโลก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ การสื่อสาร การค้าขาย ไปจนถึงการค้นคว้าหาข้อมูลต่าง ๆ ในการศึกษาก็จำเป็นจะต้องมีเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่วนประกอบในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ทั้งนั้น เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน เทคโนโลยีที่ทำให้การสื่อสารง่ายขึ้นนั้นแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ แนะนำเทคโนโลยีเกี่ยวกับ การสื่อสาร 1. Sensing Technology – เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน […]