เทคโนโลยีจัดระบบร้านอาหาร ที่สามารถสั่งผ่านตู้หน้าร้านลดการแออัด

เทคโนโลยีจัดระบบร้านอาหาร ที่สามารถสั่งผ่านตู้หน้าร้านลดการแออัด

November 29, 2021 Theerawat Paisarnsara 0

สำหรับในประเทศญี่ปุ่น ประเทศที่ขึ้นชื่อว่ามีความคิดสร้างสรรค์ ผู้คนมีระเบียบวินัย สำหรับในร้านอาหารนั้นก็มีการนำ เทคโนโลยีจัดระบบร้านอาหาร เข้ามาช่วยลดความแออัดในร้าน โดยการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาใช้นั้นมีมาก่อนที่จะเกิดสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 เสียอีก  โดยประเทศญี่ปุ่นนั้นมีการใช้ทรัพยากรบุคคลในการบริการลูกค้านั้นน้อยมาก เพราะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเกือบทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การใช้ตู้สั่งอาหาร จ่ายเงินอัตโนมัติหน้าร้าน ลูกค้าสามารถสั่งอาหาร เลือกเมนูอาหารที่จะรับประทาน พร้อมจ่ายเงิน แล้วรับคิวหน้าร้านได้เลยโดยไม่ต้องสัมผัสกับพนักงาน และยังไม่ต้องเข้าไปสั่งในร้าน  โดย เทคโนโลยีจัดระบบร้านอาหาร เมื่ออาหารที่สั่งนั้นพร้อมลูกค้าจะถูกเรียกตามลำดับคิวของการสั่ง จากนั้นลูกค้าก็เข้าไปนั่งรับประทานอาหารในร้านได้เลย โดยใช้เวลาอยู่ในร้านไม่นาน […]