เทคโนโลยีAI บทบาทที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

เทคโนโลยีAI บทบาทที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

September 20, 2021 Theerawat Paisarnsara 0

ในปัจจุบันนี้ เทคโนโลยีAI มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำงานกับมนุษย์หรือทำงานแทนมนุษย์ในหลากหลายด้าน ทั้งในด้านชีวิตประจำวัน ด้านอุตสาหกรรมการผลิต ด้านการประเมินผล เป็นต้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์ พร้อมทั้งยังสามารถทำงานในด้านที่มนุษย์ยังทำได้ไม่ละเอียดมากเพียงพอด้วย ซึ่งล่าสุดก็ได้เข้ามามีบทบาททางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอีกด้วย โดยแนวโน้มในการนำระบบ AI มาใช้ทำงานนั้น มีหลากหลายด้านด้วยกัน เทคโนโลยีAI ที่มีการนำระบบมาใช้กับแอพพลิเคชันแผนที่               การใช้แผนที่ในการเดินทางท่องเที่ยวนั้นเป็นเรื่องที่นิยมในปัจจุบัน เพราะช่วยให้คุณสามารถไปถึงที่หมายได้ แม้ไม่เคยเดินทางไปยังสถานที่นั้นมาก่อน ซึ่ง เทคโนโลยีAI นั้นสามารถที่จะนำมาใช้เพื่อบอกเส้นทางที่ถูกต้อง แม่นยำ รวมถึงอาจจะบอกเส้นทางที่คำนวณระยะเวลาแล้วรวดเร็วกว่าการใช้เส้นทางหลักก็ได้ […]