การพัฒนา เทคโนโลยีกับการพัฒนาเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ บนโลก

การพัฒนา

     ในยุคปัจจุบันนี้การมีหุ่นยนต์มาทำงานแทนคนนั้น ไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับมนุษย์เราอีกต่อไป แต่ในทางกลับกันถ้าหากใครที่ไม่รู้จักหุ่นยนต์นั่นสิถึงจะกลายเป็นเรื่องที่แปลก จริงอยู่ที่มนุษย์เป็นผู้สร้างทุกสิ่งอย่างบนโลกใบนี้ รวมไปถึงการสร้างเทคโนโลยีด้วย นั่นจึงกลายเป็นจุดเปลี่ยนแปลงของการใช้ชีวิตประจำวันของคนเรานั่นเอง การริเริ่มการพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ให้มีความใหม่และทันสมัยอยู่เสมอนั้น อาจจะมองว่าเป็นการสร้างค่านิยมแบบผิด ๆ แต่ที่จริงแล้วจุดประสงค์ของการสร้างและการปรับเปลี่ยนสิ่งต่าง ๆ นั้นเพื่อมุ่งหวังให้เกิดความเจริญไปในทางที่ถูกที่ควร มากกว่าการสร้างค่านิยมในแบบผิด ๆ อย่างที่ใครหลายคนคิดไว้  หากลองย้อนกลับไปเมื่อประมาณ 5 ปีที่ผ่านมา  แล้วมาเทียบกับปัจจุบัน จะเห็นความแตกต่างของการเปลี่ยนแปลงของอย่างชัดเจนมาก แต่ถ้ามองย้อนให้ลึกไปกว่านั้น ในสมัยที่ไม่การการขนส่ง ไม่มีการสื่อสาร ไม่มีอะไรทั้งนั้น แต่ด้วยการพัฒนาด้านต่าง ๆ โดยการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนั่นเอง  จึงทำให้โลกที่เราเห็นในปัจจุบันนี้ การพัฒนา และเจริญก้าวหน้าแบบสุด ๆ

การพัฒนา

ประโยชน์ของเทคโนโลยีที่มีผลต่อ การพัฒนา มีอะไรบ้าง

  1. ความเจริญก้าวหน้าด้านการขนส่ง ทั้งทางบก ทางเรือ และก็ทางอากาศ ช่วยลดระยะเวลาการเดินทางได้มากขึ้น
  2. ความเจริญก้าวหน้าด้านการสื่อสาร  ช่วยให้คนเราสามารถติดต่อสื่อสารกันง่ายขึ้น ถึงแม้จะอยู่ไกลกันคนละขั้วโลก แต่ก็สามารถที่จะมองเห็นหน้ากันได้ง่ายขึ้น
  3. ความเจริญก้าวหน้าด้านการศึกษา ด้วยการพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย ที่เพิ่มความครอบคลุมไปทั่วทุกพื้นที่ ทำให้เด็ก ๆ ในท้องถิ่นทุรกันดารสามารถได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมกับเด็กในเมือง อีกทั้งสามารถเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ได้อย่างเห็นได้ชัด
  4. ความเจริญก้าวหน้าด้านการแพทย์ ในส่วนนี้เทคโนโลยีจะมีบทบาทมากอย่างเห็นได้ชัด สังเกตุได้จากเครื่องมือแพทย์ที่มีศักยภาพในการรักษาผู้ป่วย สามารถลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยได้มากขึ้น ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาได้ในทุกระดับ
การพัฒนา

     หลายสิ่งหลายอย่างที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนั้น ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ดี และมุ่งหวังเพื่อความเจริญของคนเราทั้งนั้น หากเราไม่มีคนที่ดี ไม่มีเทคโนโลยีที่ดี ก็คงจะไม่ได้เห็นวิวัฒนาการความเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างแน่นอน อาจจะยังต้องเดินเท้าในการเดินทางแทนการใช้รถ  อาจจะยังต้องใช้นกพิราบในการสื่อสารแทนการใช้โทรศัพท์ หรืออื่น ๆ อีกมากมาย ดังนั้นอย่ามองการพัฒนาที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้  เป็นการสร้างค่านิยมที่ไม่มีความหมายอีกเลย ข่าวเทคโนโลยี