เทคโนโลยี ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านการสื่อสารในอนาคต

เทคโนโลยี

    ปัจจุบันนี้การติดต่อสื่อสารเป็นเรื่องที่สามารถทำได้ง่าย ซึ่งต่างจากในสมัยอดีตอย่างสิ้นเชิง การนำ เทคโนโลยี มาเป็นตัวช่วยในการพัฒนาระบบสื่อสาร  ให้มีความล้ำสมัยและก้าวหน้าไปในทิศทางที่ดีขึ้นนั้น ไม่ได้เป็นเรื่องง่ายเสมอไป การลองผิดลองถูกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ดีที่สุดนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการพัฒนาระบบสื่อสาร เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศในแต่ละที่มีความแตกต่างกัน จึงไม่ใช่เรื่องที่ง่าย และไม่สามารถทำได้ในระยะเวลาอันสั้น  นอกจากการพัฒนาภายในระบบการส่งสัญญาณการสื่อสารแล้ว ยังมีเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสาร เช่น โทรศัพท์มือถือ ที่เป็นส่วนสำคัญที่ใช้สื่อสาร คิดไม่ออกเลยว่าหากปัจจุบันนี้เรายังจะต้องใช้นกพิราบเพื่อเป็นการส่งจดหมาย จะต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ถึงจะได้รับจดหมายฉบับนั้น และสามารถที่จะตอบกลับมาหาผู้ส่งได้  แต่นั่นก็เป็นเพียงเรื่องราวในอดีตที่เคยเกิดขึ้น เพราะในปัจจุบันนี้โทรศัพท์มือถือ กลายเป็นชิ้นส่วนของอวัยวะในร่างกายชิ้นที่ 33 หรือ 34 ไปแล้ว เพราะหากไม่มีโทรศัพท์ ก็จะไม่สามารถทำอะไรได้เลย เช่น ติดต่อใครไม่ได้ ซื้อของซื้อสินค้าไม่ได้ เป็นต้น สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ที่ทำให้โทรศัพท์มือถือนั้นกลายเป็นชีวิตของคนเราก็คือเทคโนโลยีนั่นเอง

เทคโนโลยี

ในอนาคต เทคโนโลยี สามารถทำอะไรได้บ้าง

  • อาจะมีโทรศัพท์ที่สามารถพูดโต้ตอบกับมนุษย์ได้ในแบบที่ไม่ใช่ Siri รวมถึงการเก็บรวมรวมข้อมูลทุกอย่างไว้ในซิป เพียงที่เดียวโดยไม่ต้องมีตัวกลางเข้ามาช่วย
  • สามารถประดิษฐ์หุ่นยนต์ที่เหมือนกับมนุษย์ทุกอย่าง และยังสามารถทำทุกอย่างได้ในแบบที่มนุษย์ทำ
  • การเปลี่ยนรูป 3 มิติ ให้เป็นโฮโลแกรม  และนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันมากขึ้น 
  • มีการใช้ระบบ AI มากขึ้น หรือในอนาคตข้างหน้ามนุษย์เราอาจจะมี AI เป็นสมาชิกในบ้านเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังมีโอกาสที่จะเชื่อมสมองของมนุษย์ให้เข้ากับระบบ AI ด้วยก็ได้
  • เทคโนโลยีสามารถสร้างระบบเครือข่ายแบบไร้สายที่มีความเร็วและแรงที่สุด อีกทั้งยังคลอบคลุมได้ทุกพื้นที่อีกด้วย
  • อุปกรณ์ไอที และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ รวมถึงเครื่องมือทางการแพทย์ อาจจะกลายเป็นระบบ AI หรือหุ่นยนต์ทั้งหมด สามารถทำตามคำสั่งได้โดยที่เราไม่ต้องลงมือทำเอง
เทคโนโลยี

   นี่อาจเป็นเพียงแค่การตั้งสมุติฐาน ความหน้าจะเป็นและเกิดขึ้นในอนาคต แต่อาจจะมีบางอย่างที่เกิดขึ้นมาบ้างแล้ว แต่ยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลหรือนำมาใช้ในที่สาธารณะ อย่างไรก็ตาม การพัฒนาย่อมไม่มีวันสิ้นสุด ตราบใดที่เทคโนโลยีไม่หยุดที่จะเปลี่ยนแปลง