เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน เทคโนโลยีที่ทำให้ การสื่อสาร ง่ายมากขึ้น

เทคโนโลยีในปัจจุบันแตกแยกออกเป็นหลายแขนง ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยียานยนต์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีเพื่อความสะดวกสบาย ไปจนถึงเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สร้างความเคลื่อนไหวให้กับเศรษฐกิจโลก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ การสื่อสาร การค้าขาย ไปจนถึงการค้นคว้าหาข้อมูลต่าง ๆ ในการศึกษาก็จำเป็นจะต้องมีเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่วนประกอบในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ทั้งนั้น เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน เทคโนโลยีที่ทำให้การสื่อสารง่ายขึ้นนั้นแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

เทคโนโลยี การสื่อสาร

แนะนำเทคโนโลยีเกี่ยวกับ การสื่อสาร

1. Sensing Technology – เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน เทคโนโลยีที่ทำให้การสื่อสารง่ายขึ้น ประเภทแรกคือเทคโนโลยีที่สร้างขึ้นมาเพื่อเก็บข้อมูลเอาไว้ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งการจะอ่านข้อมูลเหล่านั้นต้องส่งข้อมูลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยมีวิธีที่หลากหลายรูปแบบ เช่น บาร์โค้ด เครื่องสแกนภาพ ไปจนถึงเครื่องรับสัญญาณเซ็นเซอร์ต่าง ๆ ทั้งหมดนี้เป็นวิธีที่ทำให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลที่บันทึกเอาไว้ได้ แต่ในประเภทนี้เราจะยังไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่มีได้ แต่สามารถเพิ่มและลบข้อมูลเท่านั้น

2. Communication Technology – เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน เทคโนโลยีที่ทำให้การสื่อสารง่ายขึ้น ประเภทต่อมาคือเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร เป็นเทคโนโลยีที่ตอนนี้เชื่อมโลกของเราเอาไว้ ทำให้ผู้คนบนโลกสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ตลอดเวลาจากทุกที่ของโลก ทำให้เศรษฐกิจของโลกสามารถหมุนไปได้อย่างต่อเนื่อง อุปกรณ์ที่ช่วยในการสื่อสาร เช่น อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน และแอพพลิเคชั่นที่ช่วยในการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ เช่น Line, Whatsapp, WeChat และแอพพลิเคชั่นอื่น ๆ อีกมากมาย

เทคโนโลยี การสื่อสาร

3. Analyzing Technology – เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน เทคโนโลยีที่ทำให้การสื่อสารง่ายขึ้น ประเภทต่อมาคือเทคโนโลยีเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ จากการที่เรามีเทคโนโลยีเอาไว้อ่านข้อมูลต่าง ๆ การวิเคราะห์ข้อมูลที่เรามีนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญในการเติบโตของโลกเทคโนโลยี รวมไปถึงธุรกิจต่าง ๆ และการวางแผนอนาคตในด้านต่าง ๆ ของโลกอีกด้วย ซึ่งเทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูลสมัยนี้มีหลายโปรแกรมมาก แต่ทั้งหมดทั้งมวลจะผ่านการประมวลผลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ในส่วนของ Software และควบคุมและประมวลผลโดย Hardware

4. Display Technology – เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน เทคโนโลยีที่ทำให้การสื่อสารง่ายขึ้น เทคโนโลยีในการแสดงผล เทคโนโลยีนี้แม้จะดูเป็นเพียงเทคโนโลยีเล็กที่เต็มเติมการทำงานของเทคโนโลยีในส่วนอื่น ๆ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเทคโนโลยีในการแสดงผลมีความสำคัญอย่างมากในการใช้งานเทคโนโลยีในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นหน้าจอมอนิเตอร์ หน้าจอโทรศัพท์มือถือ หน้าจอคอมพิวเตอร์ และหน้าจออื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งเดียวนี้ไม่ได้มีความสามารถในการแสดงผลอย่างเดียวแต่สามารถออกคำสั่งควบคุมได้โดยการสัมผัสหน้าจอ หรือที่เรียกว่า Touch screen เป็นเทคโนโลยีที่จำเป็นมากในยุคปัจจุบันนี้

อย่าลืมติดตามข่าวเทคโนโลยี และเทคโนโลยีอื่นๆ เช่น เทคโนโลยียานยนต์ กับเทคโนโลยีดิจิตอลสู่ “รถยนต์ยุคใหม่”

เพราะเทคโนโลยีมีแต่จะก้าวไปข้างหน้า ไม่มีวันหยุดพัฒนาเพื่อรอคุณ…!!!!