การขนส่งวัคซีนป้องกันโควิด Cold Chain เป็นเป้าหมายการจารกรรมทางไซเบอร์

IBM บริษัททางด้านเทคโนโลยีชื่อดังจากประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นบริษัทผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่นติดตามการขนส่งทางเรือยอดนิยม ได้เปิดเผยว่ากระบวนการขนส่งวัคซีนระหว่างประเทศกำลังกลายเป็นเป้าหมายใหม่ของการจารกรรมทางไซเบอร์ โดยการขนส่งวัคซีนไวรัสโควิด-19 นั้นจะต้องมีลักษณะแบบ Cold Chain

การขนส่งวัคซีนป้องกันโควิด Cold Chain เสี่ยงต่อการจารกรรม

การขนส่งวัคซีนไวรัสโควิด-19 แบบCold Chainนั้นคือต้องมีการควบคุมอุณหภูมิตลอดระยะการเดินทางตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ทั้งนี้ IBM ยังไม่สามารถระบุตัวตนที่แท้จริงของแฮกเกอร์ที่จะก่อการจารกรรมทางไซเบอร์ในครั้งนี้ได้ แต่สามารถตรวจสอบประเทศต้นทางของแฮกเกอร์ได้จากวิธีการที่ใช้ในการจารกรรมทางไซเบอร์ ซึ่งรัฐบาลของหลายประเทศได้ออกคำเตือนเกี่ยวกับการจารกรรมทางไซเบอร์ดังกล่าวเช่นกัน

การขนส่งวัคซีนป้องกันโควิด Cold Chain

โดยทาง IBM ระบุว่าได้ตรวจสอบการจารกรรมทางไซเบอร์ในระบบการขนส่งวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 แบบCold Chainตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมา พบว่าแฮกเกอร์จะส่งอีเมลหลอกลวง (Phishing E-mail) ไปยัง 6 ประเทศ

ที่เป็นเป้าหมายของการขนส่งวัคซีน ภายใต้โครงการCold Chain Equipment Optimization (CCEOP) ของ Gavi กับบรรดาพันธมิตรที่เกี่ยวกับการขนส่งวัคซีนไวรัสโควิด-19 อย่าง องค์การอนามัยโลก Unicef ธนาคารโลก และมูลนิธิ Bill & Malinda Gates ที่จะช่วยขนส่งวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก

การขนส่งวัคซีนป้องกันโควิด Cold Chain

โดยเฉพาะประเทศกลุ่มยากจนของโลก โดยการส่งอีเมลหลอกลวงดังกล่าวนั้นจะเป็นการแอบอ้างผู้บริหารกลุ่มธุรกิจจากประเทศจีนที่เกี่ยวข้องกับโครงการCold Chain Equipment Optimization (CCEOP) เพื่อส่งรหัสผ่านที่จะนำไปสู่การเข้าระบบข้อมูลการขนส่งไวรัสโควิด-19 โดยไม่ได้รับอนุญาต สำหรับใช้ในการขโมยข้อมูลต่างๆ ได้

การจารกรรมทางไซเบอร์ในครั้งนี้มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน และทั้งหมดจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการขนส่งวัคซีนไวรัสโควิด-19 แบบCold Chainทั้งสิ้น ไม่วาจะเป็นสหภาพศุลกากรของคณะกรรมาธิการยุโรป บริษัทที่เกี่ยวกับการผลิตแผงโซลาร์เซลล์ที่จะใช้ในการขนส่ง

การขนส่งวัคซีนป้องกันโควิด Cold Chain

บริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ของเกาหลีใต้ บริษัทพัฒนาเว็บไซต์ของเยอรมันที่เกี่ยวข้องกับผู้ผลิตยา ผู้ให้บริการตู้คอนเทนเนอร์ และผู้ผลิตไฟฟ้าสำหรับการสื่อสาร ซึ่งทางหน่วยงานรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์และโครงสร้างพื้นฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ Cyber security & Infrastructure Security Agency (Cisa) ได้ประกาศเตือนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งวัคซีนไวรัสโควิด-19 แบบCold Chainให้เพิ่มความปลอดภัยให้กับระบบงานต่างๆ ของบริษัทให้มากขึ้น เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการจารกรรมทางไซเบอร์ได้

อย่าลืมติดตามข่าวเทคโนโลยี และเทคโนโลยีอื่นๆ เช่น ชวนทุกคนมาสร้างเว็บไซต์ง่ายๆได้ด้วย “Google sites” กันเถอะ!

เพราะเทคโนโลยีมีแต่จะก้าวไปข้างหน้า ไม่มีวันหยุดพัฒนาเพื่อรอคุณ…!!!!