Apple เตรียมลดค่าธรรมเนียมให้กับแอพพลิเคชั่นใน App Store

ในปี 2021 Apple บริษัทเจ้าของสมาร์ทโฟนรายใหญ่จากสหรัฐอเมริกาจะลดค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากแอพพลิเคชั่นใน App Store สำหรับนักพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่มีรายได้ในปี 2020 ไม่เกิน 1 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 30 ล้านบาท โดยจะลดค่าธรรมเนียมจาก 30% เป็น 15%

ในปี 2021 Apple จ่อลดค่าธรรมเนียมแอพพลิเคชั่นในแอพสโตร์

เนื่องจากเมื่อต้นปี 2020 ที่ผ่าน Apple ถูกโจมตีเป็นอย่างมากเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ของการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ในการสร้างรายได้ให้กับตนเอง และยังไม่มีการลดค่าธรรมเนียมกับกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กหรือผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่นรายย่อย สำหรับการทำคอร์สฝึกอบรมที่เกี่ยวกับอาหาร กีฬา การพัฒนาตนเอง หรือแม้แต่แอพพลิเคชั่นที่ใช้สำหรับการเรียนออนไลน์ระหว่างการปิดเมือง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

แอพพลิเคชั่นใน App Store

ซึ่งนโยบายดังกล่าวของ Apple ถือได้ว่าเรื่องดีสำหรับนักพัฒนาแอพพลิเคชั่นรายย่อย ทั้งนี้ Apple ได้ชี้แจงว่านโยบายดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นเนื่องจากบริษัทรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากนักพัฒนาที่มีอยู่ประมาณ 28 ล้านคนใน App Store

แต่อย่างไรก็ตามบริษัทแอพพลิเคชั่นขนาดใหญ่อย่าง Spotify และ Epic กลับให้ความเห็นว่านโยบายดังกล่าวเป็นเรื่องที่ไม่ยุติธรรม สำหรับแอพพลิเคชั่นขนาดใหญ่ที่มีอยู่บน App Store อีกทั้งยังให้ความเห็นเพิ่มเติมว่านโยบายดังกล่าวยังเป็นการละเมิดสัญญาในการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกับนักพัฒนาแอพพลิเคชั่นทุกราย

ทั้งนี้นโยบายการลดค่าธรรมเนียมให้กับแอพพลิเคชั่นที่ในปี 2020 มีรายได้น้อยว่า 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐนั้น เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับนักพัฒนาแอพพลิเคชั่นรายเล็ก ให้มีโอกาสในการนำเสนอแอพพลิเคชั่นของตนเองได้มากขึ้น

Apple ลดค่าธรรมเนียม

ในขณะที่บริษัทวิจัยทางการตลาดให้ความเห็นว่ากลุ่มที่จะได้รับประโยชน์จากนโยบายการลดค่าธรรมเนียมของ Apple ในครั้งนี้มีประมาณ 4.9% ของรายได้ทั้งหมดในปี 2019 ของ App Store ซึ่งนโยบายดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการดำเนินการที่เหมาะสมในช่วงเวลานี้ของ Apple

เนื่องจากเป็นการแสดงให้ทั้งนักพัฒนาและหน่วยงานของรัฐบาลเห็นว่าบริษัทมีการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องของความไม่เป็นธรรมในการให้ค่าธรรมเนียมแก่ผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่นของ App Store และเพื่อจะช่วยรักษาตำแหน่งของผู้นำทางด้านเทคโนโลยีของสมาร์ทโฟนได้อีกทางด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ยังถือได้ว่าเป็นกลยุทธ์ของ Apple ที่จะใช้เพื่อลดแรงกดดันจากนักพัฒนารายย่อย และรัฐบาลของสหภาพยุโรปจะลดระดับความเข้มข้นในการตรวจสอบบริษัท Apple ในเรื่องความเป็นธรรมของค่าธรรมเนียมให้กับแอพพลิเคชั่นบน App Store ได้อีกทาง

อย่าลืมติดตามข่าวเทคโนโลยี และข้อมูลเกี่ยวกับมือถืออื่นๆ เช่น ดีไซน์สุดล้ำด้วยหน้าจอไร้ขอบที่มาพร้อมสเปคโดนใจกับสมาร์ทโฟน Vivo “Nex 3”

เพราะเทคโนโลยีมีแต่จะก้าวไปข้างหน้า ไม่มีวันหยุดพัฒนาเพื่อรอคุณ…!!!!