รู้จักความปลอดภัย “เทคโนโลยี Internet of Things (IoT)” ดีพอหรือยัง ?

ในยุคปัจจุบันนี้อินเตอร์มีความจำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก พูดได้ว่าตั้งแต่ตื่นขึ้นมา จนเข้านอนในหนึ่งวันนั้น เราต้องได้สัมผัสกับอินเตอร์เน็ตแน่นอน อินเตอร์เน็ตเข้ามาแทรกแซงการใช้ชีวิตประจำวันของเราในแต่ละวัน ยกตัวอย่างเช่น การดูกล้องวงจรปิดผ่านทางมือถือ การสั่งการทีวี เครื่องเสียงผ่านทางโทรศัพท์หรือการเดินทาง ทุกสิ่งล้วนมีอินเตอร์เน็ตเข้ามาเกี่ยวข้อง เรียกได้ว่า อินเตอร์เน็ตคือทุกสิ่ง หรือภาษาที่เรียกเป็นทางการ คือ Internet of Things

Internet of Things (IoT) คืออะไร แล้วมีดีอย่างไร

ความหมายของ “เทคโนโลยีInternet of Things(IoT)” คือ การที่อุปกรณ์หลาย ๆ อย่างสามารถที่จะเชื่อมต่อและสั่งการผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้ ทำให้ผู้ใช้งานมีความสะดวกสบายมากขึ้น ไม่ว่าจะทำอะไรกับอุปกรณ์ชิ้นไหน ก็สามารถที่จะสั่งผ่านทางโทรศัพท์มือที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ชิ้นนั้นได้เลย เทคโนโลยีInternet of Thingsจึงตอบสนองความต้องการของการใช้ชีวิตในยุคใหม่ ที่เป็นยุค 5G ที่มีการขับเคลื่อนการใช้ชีวิตด้วยอินเตอร์เน็ต 

Internet of Things

ทุกสิ่งแม้ว้าจะมีข้อดีมากเพียงใด ก็มักที่จะมีข้อเสียตามเสมอเมื่อ “เทคโนโลยีInternet of Things(IoT)” คือเป้าหมายของกลุ่มคนที่ไม่หวังดีที่จะเข้ามาเอาผลประโยชน์จากความทันสมัยนี้ พวกแฮกเกอร์ที่มีความประสงค์ร้าย ผู้ที่มีความเก่งกาจเฉพาะทาง สามารถที่จะเจาะข้อมูล หรือแฝงเข้ามาเอาข้อมูลสำคัญของเราไปได้

ดังนั้นผู้ที่ทำการพัฒนาเทคโนโลยีInternet of Things (IoT) จึงต้องมีการป้องกันภัยร้ายเหล่านี้ ด้วยการสร้างInternet Of Things (IoT) Security ขึ้นมา เพื่อเป็นตัวยืนยันตัวตนของเจ้าของผู้ใช้งานที่แท้จริงของอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นการพิสูจน์ตัวตนของผู้ใช้งานผ่านทางการสร้างรหัสผ่าน

Internet of Things

และด้วยความป้องกันที่มีความทันสมัยมากขึ้นเป็นการป้องกันแบบ 2 ขั้นตอน คือ การใส่รหัวของเราเองและการใส่รหัสที่สามารถหมดอายุได้ หากใส่ไม่ทันเป็นรหัสที่อาจส่งเข้ามายังโทรศัพท์มือถือของเราอีกทีหนึ่ง เพื่อเป็นการป้องกันสองชั้น หรือการนำเทคโนโลยี Biometrics มาใช้ในการพิสูจน์ตัวตนกับการใช้งาน “เทคโนโลยีInternet of Things(IoT)” เมื่อนำสองเทคโนโลยีมาร่วมกัน จึงเกิดความสะดวก และความปลอดภัยในการใช้งานมากยิ่งขึ้น

เมื่อความสะดวกสบายเข้ามาถึงตัวเรามากเท่าไหร่ ความเสี่ยงในเรื่องของความปลอดภัยก็เพิ่มมากขึ้นเท่านั้น ยิ่งเป็นการนำ “เทคโนโลยีInternet of Things(IoT)” มาใช้ในงาน ธุรกิจ หรือเรื่องของความมั่นคงยิ่งเป็นสิ่งที่ผู้ใช้งานต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของความปลอดภัยเสมอ ดังนั้น เราในฐานะคนธรรมดาคนหนึ่งที่มีความจำเป็นต้องใช้งาน หรือลงข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ตเป็นประจำอยู่แล้ว จำเป็นต้องมีความระมัดระวังในเรื่องของความปลอดภัยที่เพิ่มมากขึ้น

อย่าลืมติดตามข่าวเทคโนโลยี และข่าวสารเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ตอื่นๆ เช่น เทคโนโลยีที่มาช่วยในเรื่องของ การสื่อสาร ให้มีความง่ายมากขึ้น

เพราะเทคโนโลยีมีแต่จะก้าวไปข้างหน้า ไม่มีวันหยุดพัฒนาเพื่อรอคุณ…!!!!