Solid Server กับการแบ่งปันข้อมูลทางการแพทย์ระหว่างแพทย์และคนไข้

Solid เป็นแพลต์ฟอร์มที่ทำงานบนเว็บเพจที่จะช่วยให้สามารถเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบที่เรียกว่า Personal Online Data Store และพัฒนาเป็น Solid Server ซึ่งเป็นแนวความคิดที่เปิดเผยไว้เมื่อประมาณปี 2018 ของ Sir Tim Berners-Lee ผู้บริหารของ Inrupt บริษัทสัญชาติอเมริกันที่ให้บริการทางด้านเทคโนโลยีที่ประกอบไปด้วยทีมนักประดิษฐ์ นักลงทุน ผู้ประกอบการ นักพัฒนา และนักวิชาการรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ โดยเฉพาะการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหลาย ซึ่งมีทีมงานกระจายอยู่ทั้งในเมืองต่างๆ ของประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ เนเธอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ และฝรั่งเศส

Solid Server การแบ่งปันข้อมูลทางการแพทย์ ในประเทศอังกฤษ

ทั้งนี้ NHS หน่วยงานทางด้านสาธารณสุขของประเทศอังกฤษ เตรียมโครงนำร่องที่จะนำ Soli Server มาใช้ในการบันทึกข้อมูลการรักษาทางการแพทย์และบันทึกสุขภาพของผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม ในเมืองแมนเชสเตอร์ เพื่อที่จะให้แพทย์ ผู้ป่วย และผู้ดูแลสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวในการรักษาและดูแลสุขภาพร่วมกันได้อย่างปลอดภัย และมั่นใจได้ว่าข้อมูลทางการแพทย์ที่ใช้งานร่วมกันนั้น จะไม่ถูกเปิดเผยไปยังบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าว

โดยจะมีการทำงานร่วมกับ Pod ที่เป็นซอฟต์แวร์สำหรับการจัดเก็บบันทึกข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วยที่สามารถระบุได้ว่าต้องการให้บุคคลใดเข้าถึงข้อมูลได้บ้างโดยตัวผู้ป่วยหรือผู้ดูแล ทั้งนี้ข้อมูลที่จัดเก็บภายใน Pod นี้ จะไม่ได้มีแค่เพียงยาที่ใช้ ตารางนัดพบแพทย์ แต่ยังจะมีไปถึงความต้องการส่วนบุคคลอย่างอื่น ที่จะช่วยให้ผู้ป่วยเกิดความผ่อนคลายได้ หากตกอยู่ในสถานการณ์ตึงเครียด โดยข้อมูลส่วนนั้นจะประกอบด้วย เพลงที่ชอบ อาหารสุดโปรด สถานทีท่องเที่ยวที่ชอบไป เป็นต้น 

Solid Server

แต่อย่างไรก็ตาม The Committee of Public Accounts ของประเทศอังกฤษ ที่ทำหน้าที่ดูแลค่าใช้จ่ายของสภาผู้แทนราษฎรของประเทศอังกฤษ ให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส มีความกังวลต่อการใช้ระบบเทคโนโลยีของหน่วยงานสาธารณะสุข ที่ได้เกิดข้อผิดพลาดเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ในเรื่องการจัดทำรายงานผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีข้อมูลผู้ป่วยหายไปจำนวนมาก

อีกทั้งยังมีความกังวลถึงมาตรฐานที่จำเป็นจะต้องกำหนดขึ้นมาใหม่ เมื่อมีการเก็บข้อมูลไว้ในSolid Serverอย่างเช่น การแชร์รูปภาพ การแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ทั้งนี้แล้วยังจะต้องมีการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อกำหนดมาตรฐานการทำงานร่วมกัน ซึ่งถ้าหากการใช้ Pod และSolid Serverที่เมืองแมนเชสเตอร์ประสบความสำเร็จ ก็สามารถที่จะเป็นต้นแบบการให้บริการทางด้านสุขภาพที่ทันสมัยของประเทศอังกฤษได้

อย่าลืมติดตามข่าวเทคโนโลยี และเทคโนโลยีอื่นๆ เช่น Review 3 แอพพลิเคชั่น “เสริมการเรียน” สำหรับนักเรียนนักศึกษา

เพราะเทคโนโลยีมีแต่จะก้าวไปข้างหน้า ไม่มีวันหยุดพัฒนาเพื่อรอคุณ…!!!!