ความเสียหายขององค์กรที่เกิดจากความผิดพลาดของ ระบบปัญญาประดิษฐ์

จากรายงานของ State of the CIO 2020 ของ IDG ที่ปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีของประเทศสหรัฐอเมริกา และมีสำนักงานสำหรับให้บริการทั่วโลก ได้ทำการวิเคราะห์เกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทำงานผิดพลาดของ ระบบปัญญาประดิษฐ์ ที่ส่งผลทำให้องค์กรเสียชื่อเสียง สูญเสียรายได้ และมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น

ความผิดพลาดของ ระบบปัญญาประดิษฐ์ ที่ส่งผลเสียต่ององค์กร

ทาง IDG ได้ทำการรวบรวมข้อมูลความผิดพลาดที่เกิดจากการทำงานของระบบปัญญาประดิษฐ์ในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2011 ถึงปัจจุบัน โดยเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นกับระบบรายงานผลการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของประเทศอังกฤษ ที่มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 จำนวนกว่า 16,000 ราย ที่ไม่ได้อยู่ในรายงานของ Public Health England (PHE) ที่เป็นหน่วยงานสาธารณสุขของรัฐบาล

Public Health England (PHE)

ซึ่งมีสาเหตุมาจากการโอนย้ายข้อมูลโดยอัตโนมัติจากไฟล์ CSV ที่มีข้อมูลจำนวนมากไปที่ Microsoft Excel ที่จำกัดจำนวนข้อมูลต่อหนึ่งแผ่นงาน ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีของประเทศอังกฤษได้วิพากษ์วิจารณ์ต่อข้อผิดพลาดดังกล่าวว่า เป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นกับการทำงานของรัฐบาล 

ส่วนปี ค.ศ. 2016 ได้เกิดเรื่อง กับ Microsoft Chatbot ที่ได้มีการเปิดตัวระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ชื่อว่า Tay สำหรับใช้เป็น Chatbot ในการโต้ตอบบน Twitter โดยทีมพัฒนาของ Microsoft Chatbot ได้สร้างให้ Tay เป็นเด็กสาววัยรุ่นที่มีการเรียนรู้และประมวลผลของเนื้อหาที่จะใช้สำหรับการโต้ตอบกับผู้ใช้งานบน Twitter

Microsoft Chatbot ระบบปัญญาประดิษฐ์

ซึ่งข้อผิดพลาดของ Tay คือ การตอบโต้ด้วยบทสนทนาที่แสดงถึงการเหยียดสีผิว การคุกคามทางเพศ อีกทั้ง Tay ยังมีการรีทวิตทั้งรูปภาพและคำพูดที่ไม่เหมาะสมและแสดงถึงความรุนแรงด้วยเช่นกัน จากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ผู้บริหารต้องออกมาแสดงความเสียใจและกล่าวขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นต่อสาธารณะชน

สำหรับ Amazon ก็มีปัญหาในการใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์เช่นกัน โดยปี 2014 Amazon ได้นำระบบปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการคัดเลือกพนักงานเพื่อเข้าทำงานกับ Amazon โดยปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ คือ ระบบจะคัดเลือกผู้สมัครผู้ชายเข้าทำงานมากกว่าผู้หญิง เนื่องจากระบบเรียนรู้ข้อมูลพนักงานจากฐานข้อมูลเก่าที่พนักงานส่วนใหญ่ของ Amazon จะเป็นผู้ชาย ดังนั้นเมื่อนำมาใช้พิจารณาใบสมัครในปัจจุบัน ระบบจึงเข้าใจว่า Amazon ต้องการพนักงานผู้ชายมากกว่าผู้หญิง เพราะฉะนั้นแล้วใบสมัครของผู้หญิงจึงไม่ผ่านการคัดเลือกจากระบบ และจากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ Amazon ต้องยกเลิกโครงการดังกล่าวเช่นกัน

อย่าลืมติดตาม ข่าวเทคโนโลยี และเทคโนโลยีอื่นๆ เช่น หากนำ “หุ่นยนต์” มาใช้งานแทน “มนุษย์” ได้จริงจะมีข้อดีหรือข้อเสียมากกว่ากัน?

เพราะเทคโนโลยีมีแต่จะก้าวไปข้างหน้า ไม่มีวันหยุดพัฒนาเพื่อรอคุณ…!!!!