เทคโนโลยีใหม่ เพาะเลี้ยงเนื้อสัตว์ เพื่อรับประทานแทนเนื้อสัตว์จริง

จากการคาดการณ์ของเหล่านักวิจัยทั้งหลายว่าจากการที่มีประชากรเพิ่มมากขึ้นในทุกวัน ๆ เช่นนี้ภายในปี 2050 ประชากรโลกอาจมีมากขึ้นถึง 10 พันล้านคนทีเดียวในขณะที่เนื้อสัตว์ที่เราบริโภคกันอยู่ทุกวันนั้นอาจไม่ได้มากขึ้นตามพวกเราไปด้วย แถมยังต้องถูกฆ่ามาเป็นอาหารของมนุษย์อีกจะให้โตทันมนุษย์ก็เห็นจะยาก หลังจากที่มนุษย์มีประชากรเพิ่มถึงจุดนั้นแล้วความต้องการในการบริโภคเนื้อมีโอกาสสูงขึ้นถึง 70% เลยที่เดียว ทีนี้เหล่านักวิจัยทั้งหลายจะทำอย่างไรให้เรามีอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการของมนุษย์ในอนาคตกันล่ะ เทคโนโลยีใหม่ เพาะเลี้ยงเนื้อสัตว์ เพื่อรับประทานแทนเนื้อสัตว์จริง

เทคโนโลยีใหม่เพาะเลี้ยงเนื้อสัตว์เพื่อรับประทานแทนเนื้อสัตว์จริงจึงถือกำเนิดขึ้นมาอย่างช่วยไม่ได้เพื่อช่วยให้การบริโภคของมนุษย์อยู่ในความสมดุลแม้จะมีประชากรที่มากขึ้นก็ตาม นอกจากนี้การผลิตเนื้อให้เรารับประทานกันในทุกวันนั้นยังส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมากอีกด้วย โดยเฉพาะกระบวนการเลี้ยงที่ทั้งใช้น้ำและพื้นที่ในการเลี้ยงดูที่มากกว่าการเกษตรหลายเท่าอยู่เหมือนกัน ดังนั้นจะดีกว่าไหมถ้าเราจะมีเนื้อทางเลือกที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและลดพื้นที่การเลี้ยงสัตว์แต่เรายังได้รับสารอาหารและรับประทานเนื้ออย่างเคย ทั้งนี้ได้มีการคิดค้นการผลิตเนื้อ 2 วิธีคือ lab-grown และ plant-based

เทคโนโลยี เพาะเลี้ยงเนื้อสัตว์

เทคโนโลยี เพาะเลี้ยงเนื้อสัตว์ เพื่อรับประทานแทนเนื้อสัตว์จริง

1. lab-grown – เทคโนโลยีใหม่เพาะเลี้ยงเนื้อสัตว์เพื่อรับประทานแทนเนื้อสัตว์จริง วิธีแรกคือการนำเนื้อเยื่อของสัตว์จริงมาเพราะ โดยใช้ส่วนกล้ามเนื้อของวัวมาเพราะเป็นเน้อวัวให้เรารับประทานกันนั่นเอง วิธีนี้จะไม่จำเป็นตัวใช้สัตว์มากเหมือนแต่ก่อนแต่เราก็สามารถรับประทานเนื้อสัตว์ได้เหมือนเดิม โดยที่มีรถชาติและสารอาหารที่ค่อนข้างใกล้เคียงกับเนื้อสัตว์จริงมากเลยทีเดียว เป็นวิธีที่คาดว่าน่าจะใช้ได้จริงในอนาคตอันใกล้นี้

เพาะเลี้ยงเนื้อสัตว์ เพื่อรับประทานแทนเนื้อสัตว์จริง

2. plant-based – เทคโนโลยีใหม่เพาะเลี้ยงเนื้อสัตว์เพื่อรับประทานแทนเนื้อสัตว์จริง คือการผลิตเนื้อจากพืช 100% คือการทำให้พืชมีรสชาติที่คล้ายเนื้อสัตว์มากที่สุดนั่นเอง เป็นเนื้อสัตว์ที่มีโปรตีนมาจากพืชแทนที่จะมาจากเนื้อสัตว์วิธีนี้เป็นวิธรที่มีการขายจริงแล้วจากร้านที่มีชื่อว่า Beyond Meat ร้านที่บิลเกตส์มีส่วนร่วมหุ้นร้านนี้เอาไว้ด้วย โดยนโยบายของร้านคือ The cow-free burger เป็นเบอร์เกอร์ที่ไม่มีเนื้อสัตว์อยู่เลยแต่ให้รสชาติที่คล้ายคลึงกับเนื้อสัตว์มากที่สุด นอกจากนี้ยังมีการวางจำหน่ายตามซูเปอร์มาร์เก็ตอีกด้วย เพื่อรณรงค์ให้คนลดการบริโภคเนื้อสัตว์ด้วยนั่นเอง ซึ่งค่อนข้างประสบความสำเร็จเพราะสามารถขายได้กว่า 25 ล้านชิ้นหลังจากที่เริ่มกิจการได้ไม่นานนั่นเอง ถือเป็นอีกทางเลือกทางอาหารที่ไม่เป็นการเบียดเบียนสัตว์และไม่สร้างภาระให้กับสิ่งแวดล้อม 

อย่าลืมติดตาม ข่าวไอที 2020 และข่าวสารเทคโนโลยีอื่นๆ เช่น Smart Watch ที่เข้ากับทุกสไตล์การแต่งตัวอย่าง Huawei รุ่น “Watch GT 2e”

เพราะเทคโนโลยีมีแต่จะก้าวไปข้างหน้า ไม่มีวันหยุดพัฒนาเพื่อรอคุณ…!!!!