ภัยคุกคามในโลกไซเบอร์ยุคปัจจัจุบันนี้กับ “มัลแวร์ เรียกค่าไถ่”

เป็นข่าวโด่งดังอยู่พักหนึ่งสำหรับการพัฒนารูปแบบ โดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในทางที่ผิด กับการสร้าง มัลแวร์ เรียกค่าไถ่ ที่ถือว่าเป็นเสี่ยงที่น่ากลัวในยุคดิจิตอล ที่ข้อมูลได้ถูกจัดเก็บในสื่อ Digital ทำให้ผู้ไม่ประสงค์ดี สามารถคิดหาวิธีสร้างรายได้ในทางที่ผิดโดยการควบคุมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ติด ransomware หรือ มัลแวร์ ทำให้ไม่สามารถเข้าสู่หน้าการทำงานปกติของคอมพิวเตอร์ได้ กับการเข้าถึงข้อมูลต่างๆซึ่งถือว่าเป็นข่าวโด่งดังอย่างมากสำหรับการเรียกค่าไถ่ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง โดยไม่สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลของคนไข้ได้ ทำให้เกิดความยุ่งยากในการรักษาและการตรวจหาคนไข้

มัลแวร์ เรียกค่าไถ่

มัลแวร์ เรียกค่าไถ่

โดยมัลแวร์ เรียกค่าไถ่นี้มีหลักการการทำงานโดยผู้ไม่ประสงค์ดี จะใช้วิธีแพร่กระจาย ransomware ผ่านช่องทางต่างๆทั้งในรูปแบบเอกสารแนบทางอีเมล์ โดยมาในรูปแบบของไฟล์ ประเภทซิปหรือไฟล์เอกสาร word excel หรืออาจจะแฝงตัวในรูปแบบของโปรแกรมรวมถึง software ที่คุณต้องการติดตั้งใหม่ ปัจจุบันพัฒนาไปไกลจนขนาดที่สามารถที่ฝังมากับ Ads ตามเว็บไซต์ต่าง ๆ

โดยอาศัยช่องโหว่ของ software โดยผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตอาจตกเป็นเป้าหมาย หรือเป็นเหยื่อโดยไม่ได้คาดคิดได้ง่าย ๆ เพียงแค่เข้าเว็บนั้น ๆ ที่ผู้ไม่หวังดีเข้ามาควบคุมแรมซัมแวร์มักจะใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ที่ไม่ปลอดภัยของ Browser หรือ Apps โดยช่องโหว่ที่พบมากที่สุด คือสื่อมัลติมีเดียประเภท Flash โดยไม่สามารถที่จะแก้ไขได้

มัลแวร์ เรียกค่าไถ่

นอกจากต้องจ่ายในจำนวนเงินที่ผู้ไม่ประสงค์ดีต้องการ สิ่งเหล่านี้สามารถป้องกันได้ไม่ว่าจะเป็นระวังการเปิดไฟล์ที่ไม่ทราบแหล่งที่มา และการตรวจสอบเอกสารกับผู้ส่งก่อนว่าได้ส่งอีเมลนั้นมาจริงทั้งปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน เพื่อป้องกันการใช้ช่องโหว่ของระบบนี้ ทั้งต้องติดตั้งโปรแกรมแอนตี้ไวรัสและอัพเดต อยู่เสมอ สิ่งเหล่านี้จะทำการป้องกันได้หรืออาจจะจะทิ้งข้อมูลเหล่านี้ไปเลย ถ้ามันไม่สำคัญมากพอแต่ถ้าข้อมูลสำคัญก็จำเป็นต้องตัดสินใจอีกด้วย 

สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องมีความระมัดระวังและป้องกันเพื่อให้เกิดความสูญเสียเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น ซึ่งในยุคปัจจุบันที่ต้องก้าวทันโลกอยู่เสมอ จำเป็นต้องหมั่นสำรองข้อมูลไว้ตลอดเวลาไม่ใช่ว่า เฉพาะองค์กรใหญ่แล้วจะถูกเล่นงานคนทั่วไปก็มีโอกาสโดนได้เช่นกัน เมื่อรับแมล์แปลกๆ หรือไฟล์ที่มีไวรัสเข้ามา ทั้งยังต้องการเลี่ยงการเปิดอีเมลแปลกๆที่ส่งมาสิ่งเหล่านี้ อาจจะลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้บ้างโดยต้องระวัดและหาข้อมูลอยู่เสมอ เพราะมัลแวร์เรียกค่าไถ่นั้นจะมีการพัฒนารูปแบบอยุูเสมอเช่นกัน

อย่าลืมติดตาม ข่าวไอที 2020 ข่าวสารเกี่ยวกับความปลอดภัยอื่นๆ เช่น วิธีการใช้ Internet Banking ให้ปลอดภัยในยุคการใช้จ่ายด้วยระบบดิจิตอล

เพราะเทคโนโลยีมีแต่จะก้าวไปข้างหน้า ไม่มีวันหยุดพัฒนาเพื่อรอคุณ…!!!!