โคแฟค (COFACT) นวัตกรรมใหม่ป้องกันข่าวลวงในประเทศไทย

จากงานเสวนานักคิดดิจิตอล ครั้งที่ 11 ที่เกิดขึ้นในปี 2020 ในหัวข้อ ยุคดิจิตอล ทำไมความจริงร่วมจึงสำคัญ ที่จัดขึ้นโดยเครือข่ายป้องกันและตรวจสอบข่าวลวงอันประกอบไปด้วย ThaiPBS, TIJ, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะ (สสส.), มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค, สภาการหนังสือพิมพ์, The Centre for Humanitarian Dialogue (HD) และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้มีการพูดถึงนวัตกรรม โคแฟค (COFACT) นวัตกรรมใหม่ป้องกันข่าวลวงในประเทศไทยเป็นครั้งแรก ซึ่งได้รับกระแสตอบรับจากผู้ร่วมงานและผู้คนโดยรอบเป็นอย่างดี มาทำความรู้จักกับนวัตกรรมนี้ให้มากขึ้นกันดีกว่า 

โคแฟค

โคแฟค (COFACT)

โคแฟค (COFACT)นวัตกรรมใหม่ป้องกันข่าวลวงในประเทศไทย เป็นนวัตกรรมที่มีจุดประสงค์เพื่อสร้างพื้นที่ให้สังคมได้เสพแต่ข่าวที่เป็นจริงและสามารถเชื่อถือได้จริงเท่านั้น เนื่องจากยุคปัจจุบันแม้จะมีการเข้าถึงข่าวสารข้อมูลมากขึ้นกว่าแต่ก่อน จนแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะปกปิดข่าวที่เกิดขึ้นทว่าด้วยความที่มีการแชร์ ปรับเปลี่ยนข้อมูล หรือเขียนข่าวที่ไม่เป็นจริงออกมาบนโลกโซเชียลที่ทำให้มีคนเข้าใจผิดและแชร์ออกไปจนทำให้คนส่วนมากเสพข่าวปลอมแล้วเชื่อไปตามๆกัน ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจากที่โซเชียลเข้ามามีอิทธิพลในชีวิตประจำวันมากขึ้นดังนั้น โคแฟค (COFACT) หรือ COFACT.ORG ที่ย่อมาจาก Collaborative Fact Checking จริงได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อป้องกันข่าวลวงที่เกิดขึ้นทางโลกออนไลน์ในประเทศไทย

ทั้งนี้โคแฟค (COFACT) นวัตกรรมใหม่ป้องกันข่าวลวงในประเทศไทยมีออกมาทั้งในรูปแบบของ Website, Facebook, Twitter และ Line เพื่อให้ผู้คนเข้ามามีส่วนร่วมและช่วยกันลดข่าวลวงที่เกิดขึ้นในสังคมออนไลน์โดยการแจ้งเตือนทางโคแฟคหากพบเจอข่าวที่มีความเท็จไม่เป็นจริง และเราเป็นต้นข่าวหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากข่าวปลอมเหล่านั้น หรืออาจจะเป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ที่เกิดข่าวเหล่านั้นและทราบของเท็จจริงของข่าว

โคแฟค (COFACT)

อย่างไรก็ตาม โคแฟค (COFACT) ได้พัฒนาขึ้นมาจากปัญหาข่าวเท็จที่แพร่หลายกันอย่างมากเมื่อหลายปีก่อนผ่านทาง MSN และ Email ซึ่งเป็นช่วงแรก ๆ ที่โซเชียลเข้ามามีอิทธิพลในประเทศไทยอย่างชัดเจน และผู้ที่ได้รับผลกระทบในขณะนั้นคือผู้ที่อยู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับแต่ข่าวสารที่ผิด ๆ มาโดยตลอด

ซึ่งในขณะนั้นไม่มีหน่วยงานที่สามารถเชื่อถือได้ช่วยกรองข่าวเหล่านั้น ทำให้เกิดปัญหาความไม่เข้าใจเกิดขึ้นในเวลาต่อมา เพื่อป้องกันการเกิดปัญหานี้ขึ้นอีกครั้งจึงไปเกิดนวัตกรรม โคแฟค (COFACT) นวัตกรรมใหม่ป้องกันข่าวลวงในประเทศไทยขึ้นมา แม้ตอนนี้จะยังไม่เสถียรเพราะยังต้องใช้เวลาในการอัพเดตข้อมูลข่าวสารและพัฒนาคุณภาพความน่าเชื่อถือของโคแฟคอยู่อีก แต่ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวของความสำเร็จทางด้านความปลอดภัยของผู้เสพข่าวบนโลกออนไลน์ 

อย่าลืมติดตาม ข่าวไอที 2020 และข่าวสารเกี่ยวกับความปลอดภัยอื่นๆ เช่น ภัยมืดจากโลกออนไลน์อย่าง “Deepfake” ที่หลายคนจำเป็นต้องรู้

เพราะเทคโนโลยีมีแต่จะก้าวไปข้างหน้า ไม่มีวันหยุดพัฒนาเพื่อรอคุณ…!!!!

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Ufa9999