เทคโนโลยีการนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาเปลี่ยนให้เป็นของแข็ง คาร์บอเนต

เทคโนโลยีการนำ ของแข็งอย่าง คาร์บอเนต สามารถนำมาใช้เป็นวัสดุก่อสร้างได้อย่างดี เนื่องจากมีความแข็งแรง และมีความทนทานต่อ สภาพอากาศสูง

การนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาเปลี่ยนให้เป็นของแข็ง คาร์บอเนต

การนำวัสดุต่าง ๆ มาใช้ ในการก่อสร้าง อาคารบ้านเรือนนั้น ล้วนแล้วแต่ แตกต่างกันไป  ซึ่งในยุคสมัยปี 2020 นี้ ก็ได้ มีการนำเอา เทคโนโลยี ด้านต่าง ๆ มาปรับใช้ กับการปลูกสร้าง อาคาร บ้านเรือน ซึ่งถามว่า การนำเอาวัสดุก่อสร้าง ที่ถูกพัฒนาด้วย เทคโนโลยี นั้น  มีความสำคัญ มายน้อยแค่ไหน  ตอบได้เต็มปากเลยว่า มีความสำคัญมาก พอสมวร 

เนื่องจากหากนำวัสดุก่อสร้าง ที่มีประสิทธิภาพสูง และ หล่อหลอมไปพร้อมกับ เทคโนโลยี ใหม่ ซึ่งแน่นอนว่า สามารถส่งผลให้ อาคาร บ้านเรือน ที่ถูกออกแบบ และ ถูกสร้างเหล่านั้น มีประสิทธิภาพที่แข็งแกร่ง ทนทานต่อสภาพอากาศ และ ส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยมีความสุข ในการใช้ชีวิตอย่างแน่นอนด้วย ซึ่งวัสดุที่กล่าวมานั้น ก็คือ คาร์บอเนต

คาร์บอเนต

การเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วย เทคโนโลยี รูปแบบใหม่และทันสมัย ให้เป็น ของแข็ง คาร์บอเนต เพื่อนำมาใช้เป็นวัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพ 

ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในทุกวันนี้ มีมากมายตามสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ราว 30 พันล้านเมตริกตันต่อปี ที่ถูกปล่อยออกมา จากผลิตผล ของอุตสาหกรรมต่าง ๆ มากมาย ยกตัวอย่าง เช่น โรงงานผลิตรถยนต์  โรงงานไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งเป็นสาเหตุหลัก ที่ก่อให้เกิด ก๊าซเรือนกระจก มากมายในสังคมมนุษย์ 

ดังนั้น ทีมนักวิจัย สถาบันเทคโนโลยีแมสซาซูเซตส์ หรือ MIT ได้ให้ความสำคัญกับ ปัญหาเหล่านี้มาก จึงได้พยายามแปลง และ พัฒนา ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เหล่านี้ให้เกิดประโยชน์ ในการนำมาเปลี่ยนเป็นของแข็งอย่างคาร์บอเนตซึ่งจะนำมาใช้เป็นวัสดุอุปกรณ์ ในการก่อสร้าง เนื่องจากคาร์บอเนตมีคุณสมบัติทนทานต่อสภาพอากาศเป็นอย่างดี 

คาร์บอเนต

นักวิจัยสถาบันเทคโนโลยีแมสซาซูเซตส์ หรือ MIT   ได้พยายาม เปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ให้เป็น ของแข็งคาร์บอเนตซึ่งเป็นสารที่สามารถนำมาทำเป็น วัสดุก่อสร้างได้ดี  โดยการใช้เซลล์ดัดแปลงพันธุกรรม 

ซึ่งถือว่านักวิจัยกลุ่มนี้ประสบความสำเร็จ ในเรื่องการแปลงสารเหล่านี้ให้เป็นวัสดุก่อสร้างที่ปลอดภัยกว่าโรงงานอุตสาหกรรมอื่น ๆ อย่างแน่นอน

เพราะทางทีมวิจัยสามารถผลิตคาร์บอเนต  1 กิโลกรัม ต่อการใช้ คาร์บอนไดออกไซด์เพียง 0.5 กิโลกรัม ที่สำคัญคือ กระบวนการในการแปลงสารนั้น ไม่ได้ผ่านกระบวนการ ใช้พลังงานความร้อน หรือ สารเคมีที่เป็นพิษ ต่อสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด 

อย่าลืมติดตาม ข่าวไอที 2020 และเปิดตัวนวัตกรรมขจัด เฟคนิวส์ในโลกออนไลน์ ที่นักพัฒนาซอฟต์แวร์ต่างสนใจ

เพราะเทคโนโลยีมีแต่จะก้าวไปข้างหน้า ไม่มีวันหยุดพัฒนาเพื่อรอคุณ…!!!!