แอพฯสำหรับเด็ก ที่ผู้ให้บริการจะต้องปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้

สำนักงานคณะกรรมการสารสนเทศ (ICO) ของประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎเข้มงวดขึ้นในการปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานที่เป็นเด็ก หรือการนำเด็กมาเผยแพร่ผ่านแอพพลิเคชั่นต่างๆทางอินเตอร์เน็ต โดยทาง ICO ได้กำหนดให้บริษัทที่เป็นเจ้าของ แอพฯสำหรับเด็ก ต่างๆ จะต้องปฏิบัติตามหลักการปกป้องข้องมูลต้องเด็กที่กำลังจะบังคับใช้ และให้เวลากับบริษัทจะต้องดำเนินการปรับปรุงข้อมูลภายในแอพพลิเคชั่นของตัวเองให้เรียบร้อยภายใน 12 เดือน หลังจากที่มีผลบังคับใช้ หากไม่สามารถปฏิบัติตามได้ก็อาจจะต้องเสียค่าปรับเป็นจำนวนมากได้

แอพฯสำหรับเด็ก

แอพฯสำหรับเด็ก ที่ผู้ให้บริการจะต้องปฏิบัติตาม

โดยหลักปฏิบัติที่เจ้าของแอพพลิเคชั่นสำหรับเด็กจะต้องปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของเด็ก ได้แก่ ต้องใช้ผลประโยชน์สูงสุดของเด็กมาเป็นข้อแรกในการพิจารณาการออกแบบและพัฒนาบริการทางออนไลน์ ต้องตั้งค่าความเป็นส่วนตัวระดับสูงเป็นค่าเริ่มต้น มีการรวบรวมและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ไม่แชร์ข้อมูลของเด็กเว้นแต่จะมีเหตุผลที่น่าสนใจเท่านั้น ไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กในรูปแบบที่จะเป็นอันตรายต่อความเป็นอยู่ที่ดีของเด็ก จะต้องตั้งค่าเริ่มต้นให้ไม่แสดงตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ในแอพพลิเคชั่นสำหรับเด็ก 

แอพฯสำหรับเด็ก

คณะกรรมการสารสนเทศประเทศสหรัฐอเมริกากล่าวว่าการออกกฎเกณฑ์ดังกล่าวนั้น เพื่อปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของเด็ก และช่วยสร้างความปลอดภัยให้กับการใช้งานแอพพลิเคชั่นต่างๆ ให้กับเด็กๆ และยังให้ความเห็นเพิ่มเติมว่ากฎเกณฑ์ดังกล่าวอาจจะทำให้ผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ออนไลน์รายเล็กๆ ไม่สามารถปฏิบัติตามได้

แอพฯสำหรับเด็ก

โดยทางคณะกรรมการฯ พยายามสื่อให้บริษัทผู้ผลิตเห็นถึงความสำคัญของการปกป้องเด็กๆ และจะให้ความช่วยเหลือแก่ผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์รายเล็กในเรื่องดังกล่าว นอกจากนี้คณะกรรมการสารสนเทศยังได้อ้างอิงถึง YouTube ที่ถูกปรับถึง 170 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 5,300 ล้านบาท จากการรวบรวมข้อมูลเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี โดยไม่ได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง ภายหลังจากการสอบสวนของคณะกรรมการการค้าแห่งสหรัฐอเมริกา ดังนั้นการออกกฎระเบียบดังกล่าวออกมาเพื่อปกป้องข้อมูลของเด็กและการเข้าถึงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมที่จะทำให้เด็กตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ และเพื่อให้เด็กสามารถใช้งานบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้อย่างปลอดภัย 

อย่าลืมติดตาม ข่าวไอที 2020 และพาส่องแนวโน้มการเดินทางและ พัฒนาการเทคโนโลยี ในปี 2020 ที่คุณควรรู้

เพราะเทคโนโลยีมีแต่จะก้าวไปข้างหน้า ไม่มีวันหยุดพัฒนาเพื่อรอคุณ…!!!!